Stale lub okresowo monitorowany system rur wykrywający i raportujący uszkodzenia


3L Leak Control

System 3L Leak Control zapewnia 100% monitoring przecieków dla ochrony gleby i wody. Jednostka monitorująca podłączona do rury emituje alarm przy najmniejszym uszkodzeniu rury. Wiadomości są wysyłane bezpośrednio do centrum kontroli lub na smartfon. System może automatycznie odłączać połączone systemy rur, aby skutecznie zapobiegać katastrofom na wczesnym etapie.

 

 


 

Rury nieprzepuszczające do ochrony wody pitnej w skażonej ziemi


SLA® Barrier Pipe

System SLA® Barrier Pipe skutecznie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń. Metalowa nieprzepuszczalna bariera zapewnia stałą ochronę wrażliwych mediów, jak również środowiska. Co więcej, właściwości elektryczne umożliwiają lokalizację rury oraz sprawdzenie jej integralności po ułożeniu.

 

 


 

Formowane wstępnie rury PE dla Close-fit-Lining


egeLiner®

egeLiner® to rury polietylenowe do stosowania w ograniczonej przestrzeni. Rury są odkształcane i fałdowane w procesie obróbki termomechanicznej podczas produkcji. Dzięki zmniejszonemu przekrojowi możliwe jest nawinięcie na bęben rury o znacznej długości, nawet w przypadku większych wymiarów. Po ułożeniu rura egeLiner® jest następnie poddawana procesowi rewersji poprzez ogrzanie parą. W procesie tym wykorzystywana jest pamięć kształtu rury PE, która wraca do swojego wyjściowego, okrągłego przekroju. W efekcie uzyskujemy nową, statyczną, niezależną rurę ciasnopasowaną w starym rurociągu.

 

 


 

System modularny rur krótkich do odnowienia starych kanałów metodą Bersta i TIP


egeModul PP 2.0

egeModul PP 2.0 to krótkie moduły rurowe z polipropylenu do renowacji lub wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych. Materiał PP bez wypełniacza zapewnia dużą wytrzymałość statyczną, żywotność i wydajność.

 

 


 

System modularny rur krótkich do odnowienia starych kanałów metodą Reliningu


egeModul PE

egeModul PE to krótkie moduły rurowe z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) do renowacji lub wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych. Wysoka plastyczność zastosowanego PE-HD pozwala na długotrwałe użytkowanie odnowionej kanalizacji.

 

 


System rur wysokociśnieniowych z PE 100 / PE 100-RC dla instalacji przemysłowych

egeIndustry

System rur ciśnieniowych egeIndustry wykonany z PE 100 / PE 100-RC obejmuje całą gamę zastosowań rurociągów w przemyśle. Poza dostawą systemu rur, egeplast oferuje również prefabrykację konstrukcji zgrzewanych w fabryce, a także wytwarzanie specjalnych komponentów zgodnie ze specyfi kacjami klienta.

 


Zestawy montażowe i kształtki według wytycznych

egeFit® Komponenty

egeplast oferuje kształtki segmentowe wykonane z rur, zaprojektowane z uwzględnieniem klasy ciśnienia i wymogów. Wszystkie kształtki mogą być wykonane w ramach oferowanych funkcji (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry® lub podobnych). Aby ułatwić pracę na placu budowy, cały zespół, składający się z rury i/lub kształtek, może zostać zaprojektowany i prefabrykowany zgodnie ze specyfi kacjami klienta.

 

 


 

Potrzebujecie Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego systemu rur?
Nasi eksperci pomogą Państwu chętnie.