Układanie nowego rurociągu odprowadzającego w Neuss-Weckhoven z zastosowaniem rur egeplast SLM®

KlientMiasto Neuss
RuryRury odprowadzające egeplast 3L Leak Control z powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą kontrolę
Wymiary: 560 x 50,8 mm
UkładanieHDD
Długość860 m
Kontaktinfo@egeplast.de

więcej informacji:
Przeczytaj sprawozdanie z budowy