Układanie nowego rurociągu odprowadzającego w Neuss-Weckhoven z zastosowaniem rur egeplast SLM®

Klient Miasto Neuss
Rury Rury odprowadzające egeplast 3L Leak Control z powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą kontrolę
Wymiary: 560 x 50,8 mm
Układanie HDD
Długość 860 m
Kontakt info@egeplast.de

więcej informacji:
Przeczytaj sprawozdanie z budowy