Gwarancja dostaw wody pitnej

Rury egeplast SLA® Barrier Pipe doprowadzające wodę pitną

Klient

Samorząd w Braubach
Rury Rury egeplast SLA® Barrier Pipe, Długość 5 200 m, 180 x 10,7 mm, SDR 17

Układanie

Układanie we frezowanych wykopach, dwa przewierty pod linią kolejową i główną drogą
Długość 5.200 m
Kontakt info@egeplast.de

więcej informacji:
Przeczytaj sprawozdanie z budowy w Braubach autorstwa Martina Schardta. Opublikowano w egeplast intern 1/2006
Pobierz kartę projektu – Braubach