Układanie nowego rurociągu z płaszczem ochronnym na obszarze wysokogórskim

Opis projektuUkładanie nowego rurociągu do przesyłu wody pitnej oraz rurociągu turbinowego na wysokości ok. 2000 m  (Alpy Algawskie)
WyzwanieRury mogły być dostarczane ciężarówkami wyłącznie do wysokości ok. 1350 m.
RozwiązanieZgrzewanie rur w odcinki o długości 350 m, dalszy transport helikopterem
UkładanieUkładanie bez podsypki piaskowej, częściowo na powierzchni skalistej za pomocą zacisków
RuryWoda pitna: 700 m rur egeplast SLM® RCplus 50 x 4,6 mm
TP: 1 300 m rur egeplast SLM® RCplus 75 x 6,8 mm
300 m rur egeplast SLM® RCplus 160 x 14,6 mm

Strony zaangażowane w projekt

Scholl+Karg GmbH, Vorderhindelang, Emanuel Auffinger Baugeschäft, Gunzesried
Kontaktinfo@egeplast.de