Projekty badawcze

Motywem przewodnim przy opracowywaniu nowych produktów w firmie egeplast jest wczesne rozpoznanie potencjalnych problemów i intensywne badania zmierzające do ich najlepszego rozwiązania. Nasze specjalistyczne umiejętności są pożądane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w szerokim spektrum projektów badawczych.

Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki:
Bezpieczne rury do przyłączy domowych

Projekt badawczy DVGW:
„Projekt badawczy „Wpływ niekonwencjonalnych technik układania rur na okres eksploatacji rurociągów polietylenowych“

Projekt CRAFT Wspólnoty Europejskiej:
“Opracowanie i legalizacja technik badań nieniszczących stosowanych do zgrzewów elektrooporowych w rurach polietylenowych“

Projekty badawcze w prasie
PDF do pobrania – raport niemieckiego Federalnego Urzędu Budownictwa “Minderung von Rohrreibungsverlusten durch flexible Innenschichten” przygotowany przez inż. Dirka Dreiera (egeplast international GmbH), dr. Ulricha Palzera oraz inż. (FH) Clemensa Johna (IAB Weimar)