Prezentacja Daniela Strickera

Daniel Stricker (redaktor naczelny czasopisma KI Kunststoff Information) mówił o fundamentalnych zmianach na rynku surowców i wyjaśnił obecne niedobory na rynku. Przedstawił kilka czynników związanych z obecnych kryzysem dostępności PE w Unii Europejskiej, powodujących gwałtowny wzrost cen: Po pierwsze, niższa liczba rafinerii zmniejsza podaż surowca (ropy naftowej) w regionie, powodując większość zależność od importu. Europejskie możliwości są konsolidowane, import jest ograniczany przez wzrost ceł. Jednocześnie, niższy kurs euro zniechęca dostawców bazujących na dolarze. Produkcja stopniowo upada (prawdopodobnie z powodu braku kontynuacji inwestycji).