System rur wysokociśnieniowych z PE


HexelOne® SLM

egeplast HexelOne® SLM to wzmocniona, monokompozytowa rura wysokociśnieniowa z polietylenu. Wzmocnienie umożliwia zastosowanie w obszarach „zwiększonego ciśnienia”, innymi słowy przy ciśnieniach roboczych przekraczających możliwości rur z PE opisanych powyżej. Powód: Rury te charakteryzują się dwukrotnie wyższą wytrzymałością niż rury z PE opisane powyżej.

 

 


 

System rur ze zintegrowanym systemem wykrywania uszkodzeń przy montażu zamkniętym


SLM® DCT

SLM® DCT to system rur z PE 100-RC z dodatkowym płaszczem ochronnym i zintegrowanymi taśmami przewodzącymi. Umożliwiają one kontrolę integralności systemu rur bezpośrednio po ułożeniu. Co więcej, pozwalają na stałą lokalizację ułożonego systemu rur.

 

 


 

System rur z płaszczem ochronnym zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie układania

SLM® 3.0

SLM® 3.0 to opatentowany system rur wielowarstwowych z płaszczem ochronnym najnowszej generacji. Rury te zapewniają operatorom sieci wysoką trwałość i wydajność przy zastosowaniu alternatywnych technologii układania. Zastosowanie tego systemu rur umożliwia fi rmom inżynieryjnym i wykonawcom perfekcyjne zaplanowanie prac.

 

 


 

Formowane wstępnie rury PE dla Close-fit-Lining


egeLiner®

egeLiner® to rury polietylenowe do stosowania w ograniczonej przestrzeni. Rury są odkształcane i fałdowane w procesie obróbki termomechanicznej podczas produkcji. Dzięki zmniejszonemu przekrojowi możliwe jest nawinięcie na bęben rury o znacznej długości, nawet w przypadku większych wymiarów. Po ułożeniu rura egeLiner® jest następnie poddawana procesowi rewersji poprzez ogrzanie parą. W procesie tym wykorzystywana jest pamięć kształtu rury PE, która wraca do swojego wyjściowego, okrągłego przekroju. W efekcie uzyskujemy nową, statyczną, niezależną rurę ciasnopasowaną w starym rurociągu.

 

 


 

Ekonomiczne dzięki rezygnacji z podsypki z piasku


9010® RCplus

90 10® RCplus to system rur z PE 100-RC z kolorowymi, zintegrowanymi wymiarowo warstwami zewnętrznymi lub znacznikami paskowymi do oznaczenia rodzaju medium. Dzięki wysokiej odporności materiału PE 100-RC na powolny wzrost pęknięć, stosowanie podsypki i obsypki piaskowej nie jest konieczne bez utraty bezpieczeństwa i wytrzymałości. System 90 10® RCplus nadaje się do układania w wykopach otwartych na podsypce piaskowej lub bez niej, jak również poprzez płużenie i frezowanie.

 

 


 

Potrzebujecie Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego systemu rur?
Nasi eksperci pomogą Państwu chętnie.