Krotki opis

System SLA® Barrier Pipe skutecznie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń. Metalowa nieprzepuszczalna bariera zapewnia stałą ochronę wrażliwych mediów, jak również środowiska. Co więcej, właściwości elektryczne umożliwiają lokalizację rury oraz sprawdzenie jej integralności po ułożeniu.

Wideo

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Zalety produktu | Struktura produktu

  • System nieprzepuszczalnych rur dopuszczony do układania w gruntach zanieczyszczonych i podatnych na zanieczyszczenie (certyfi kat KIWA)
  • Możliwość instalacji systemów transportowania wody pitnej i ścieków w jednej trasie z niewielkim odstępem
  • Specjalny dodatkowy płaszcz ochronny umożliwia układnie bezwykopowe rur ciśnieniowych bez ich uszkadzania.
  • Możliwość sprawdzenia integralności systemu rur na potrzeby odbioru prac budowlanych

Możliwości układania

nieprzepuszczalność, nawet przy układaniu bezwykopowym

układanie wiązek rur z wodą pitną i ściekami w pojedynczej trasie

sprawdzanie integralności po ułożeniu bezwykopowym, jak również możliwość stałej lokalizacji

 

układanie metodą „black box”, np. za pomocą horyzontalnych przewiertów kierunkowych, berstliningu, reliningu i przemieszczania gruntu

 

układanie w wykopach otwartych bez podsypki piaskowej, płużenie i frezowanie | układanie w wykopach otwartych z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla różnych klas ciśnień

egeplast oferuje kompletne systemy rur i kształtek o szerokiej gamie zastosowań i rozwiązania dostosowane do nietypowych warunków układania lub innych wymagań funkcjonalnych.

Skontaktuj się z nami!

trojniki

redukcje

Łuki gięte

kształtki siodłowe
połączenia kołnierzowe

złącza mechaniczne

kształtki elektrooporowe

Najważniejsze dane

Zastosowanie Przyłącza domowe | rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe | rurociągi przemysłowe
Grupy docelowe Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadow | zakłady przemysłowe | firmy budowlane
Wymiar Średnica zewn. 25 – 1.600 mm
Medium Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe
Materiał

Rura rdzeniowa, kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie)
Płaszcz ochronny z modyfi kowanego polietylenu PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamowienie)
Technologia łączenia Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne
Normy/Aprobaty techniczne DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; KIWA BRL-K17101
Ograniczenia produktu Ciśnienie do PN 16 dla wody; Dla wyższych ciśnień roboczych patrz HexelOne® SLA

Warianty

System rur SLA® Barrier Pipe może zostać dopasowany do konkretnych zastosowań dzięki inteligentnej wielowarstwowej konstrukcji lub zastosowaniu kombinacji różnych materiałów.
rury do transportu gazu i ścieków rury przemysłowe z ciśnieniową rurą rdzeniową z PP-R rury przemysłowe odporne na działanie transportowanych mediów z warstwą barierową

Formy dostawy

Zwój

Bęben | Duży bęben na zamówienie

Sztangi (6, 12 lub 20 m) | Długości specjalne do 30 m | Prefabrykacja | Teleskopowanie przy dostawach kontenerowych

Sprawozdania z projektów

Project Induss, Antwerp: Special application: demineralised process water

Project Kopenhagen: Impermeable pipe system for cruise ship terminal and port area in Copenhagen

Project Shell: Drinking water for Shell in the Port of Rotterdam

Project Braubach: Guaranteeing the drinking water supply

Project Orangina Suntory: SLA® Barrier Pipe for an industrial mineral water filling line

 

Wideo

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Formularze zapytań ofertowych

Formularz zapytania ofertowego – SLA Barrier Pipe

 

 

Dodatkowa dokumentacja

Broszura SLA® Barrier Pipe​

Verarbeitungsrichtlinie SLA® Barrier Pipe

Instrukcja ukladania SLA® Barrier Pipe

Raporty projektowe

 

Jesteś zainteresowany SLA® Barrier Pipe systemem rurowym?

Bezpłatna konsultacja!