Rury nieprzepuszczające do ochrony wody pitnej w skażonej ziemi

SLA® Barrier Pipe

System SLA® Barrier Pipe skutecznie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń. Metalowa nieprzepuszczalna bariera zapewnia stałą ochronę wrażliwych mediów, jak również środowiska. Co więcej, właściwości elektryczne umożliwiają lokalizację rury oraz sprawdzenie jej integralności po ułożeniu.

 

 System rur z płaszczem ochronnym zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie układania


SLM® 3.0

SLM® 3.0 to opatentowany system rur wielowarstwowych z płaszczem ochronnym najnowszej generacji. Rury te zapewniają operatorom sieci wysoką trwałość i wydajność przy zastosowaniu alternatywnych technologii układania. Zastosowanie tego systemu rur umożliwia fi rmom inżynieryjnym i wykonawcom perfekcyjne zaplanowanie prac.

 

 System rur ze zintegrowanym systemem wykrywania uszkodzeń przy montażu zamkniętym


SLM® DCT

SLM® DCT to system rur z PE 100-RC z dodatkowym płaszczem ochronnym i zintegrowanymi taśmami przewodzącymi. Umożliwiają one kontrolę integralności systemu rur bezpośrednio po ułożeniu. Co więcej, pozwalają na stałą lokalizację ułożonego systemu rur.

 

 System rur wysokociśnieniowych z PE


HexelOne® SLM

egeplast HexelOne® SLM to wzmocniona, monokompozytowa rura wysokociśnieniowa z polietylenu. Wzmocnienie umożliwia zastosowanie w obszarach „zwiększonego ciśnienia”, innymi słowy przy ciśnieniach roboczych przekraczających możliwości rur z PE opisanych powyżej. Powód: Rury te charakteryzują się dwukrotnie wyższą wytrzymałością niż rury z PE opisane powyżej.

 

 Formowane wstępnie rury PE dla Close-fit-Lining


egeLiner®

egeLiner® to rury polietylenowe do stosowania w ograniczonej przestrzeni. Rury są odkształcane i fałdowane w procesie obróbki termomechanicznej podczas produkcji. Dzięki zmniejszonemu przekrojowi możliwe jest nawinięcie na bęben rury o znacznej długości, nawet w przypadku większych wymiarów. Po ułożeniu rura egeLiner® jest następnie poddawana procesowi rewersji poprzez ogrzanie parą. W procesie tym wykorzystywana jest pamięć kształtu rury PE, która wraca do swojego wyjściowego, okrągłego przekroju. W efekcie uzyskujemy nową, statyczną, niezależną rurę ciasnopasowaną w starym rurociągu.

 

 System ciśnieniowych rur z PE niwelujący siły osiowe


egeMDR

egeMDR to system rur ciśnieniowych z polietylenu wyposażone w koniec bosy z blokadą siły poosiowej. Pozwala na szybkie układanie i obróbkę bez utraty odporności na wysokie ciśnienie. Co więcej, układanie może odbywać się niezależnie od temperatury i warunków atmosferycznych.

 

 Stale lub okresowo monitorowany system rur wykrywający i raportujący uszkodzenia


3L Leak Control

System 3L Leak Control zapewnia 100% monitoring przecieków dla ochrony gleby i wody. Jednostka monitorująca podłączona do rury emituje alarm przy najmniejszym uszkodzeniu rury. Wiadomości są wysyłane bezpośrednio do centrum kontroli lub na smartfon. System może automatycznie odłączać połączone systemy rur, aby skutecznie zapobiegać katastrofom na wczesnym etapie.

 

 Ekonomiczne dzięki rezygnacji z podsypki z piasku


9010 RCplus

90 10® RCplus to system rur z PE 100-RC z kolorowymi, zintegrowanymi wymiarowo warstwami zewnętrznymi lub znacznikami paskowymi do oznaczenia rodzaju medium. Dzięki wysokiej odporności materiału PE 100-RC na powolny wzrost pęknięć, stosowanie podsypki i obsypki piaskowej nie jest konieczne bez utraty bezpieczeństwa i wytrzymałości. System 90 10® RCplus nadaje się do układania w wykopach otwartych na podsypce piaskowej lub bez niej, jak również poprzez płużenie i frezowanie.

 

 


 

Zestawy montażowe i kształtki według wytycznych


egeFit® Komponenty

egeplast oferuje kształtki segmentowe wykonane z rur, zaprojektowane z uwzględnieniem klasy ciśnienia i wymogów. Wszystkie kształtki mogą być wykonane w ramach oferowanych funkcji (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry® lub podobnych). Aby ułatwić pracę na placu budowy, cały zespół, składający się z rury i/lub kształtek, może zostać zaprojektowany i prefabrykowany zgodnie ze specyfi kacjami klienta.

 

 


Potrzebujecie Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego systemu rur?
Nasi eksperci pomogą Państwu chętnie.