Krotki opis

SLM® 3.0 to opatentowany system rur wielowarstwowych z płaszczem ochronnym najnowszej generacji. Rury te zapewniają operatorom sieci wysoką trwałość i wydajność przy zastosowaniu alternatywnych technologii układania. Zastosowanie tego systemu rur umożliwia fi rmom inżynieryjnym i wykonawcom perfekcyjne zaplanowanie prac.

 

Wideo

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Zalety produktu | Struktura produktu

  • Dodatkowa warstwa ochronna (powierzchnia ścieralna) umożliwia uniknięcie uszkodzeń podczas instalacji nowych rur ciśnieniowych.
  • Zgrzewanie zgodnie z wytycznymi DVS: możliwość zgrzewania doczołowego bez usuwania płaszcza ochronnego, wykonywanie odgałęzień siodłowych na nieuszkodzonej rurze ciśnieniowej
  • Zastosowanie technologii układania bezwykopowego jest możliwe bez zmniejszania żywotności (z powodu uszkodzeń) oraz obniżania współczynnika bezpieczeństwa.
  • Jeden system rur do wszystkich technologii układania (bezwykopowo i w wykopach otwartych)

Możliwości układania

układanie metodą „black box”, np. za pomocą horyzontalnych
przewiertów kierunkowych,
berstliningu, reliningu i
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach otwartych bez podsypki piaskowej, płużenie i frezowanie

układanie w wykopach otwartych z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla rożnych klas ciśnień

egeplast oferuje kompletne systemy rur i kształtek o szerokiej gamie zastosowań i rozwiązania dostosowane do nietypowych warunków układania lub innych wymagań funkcjonalnych.

Skontaktuj się z nami!

trójniki

 

kolana

 

 

 

Łuki gięte

 

odgałęzienia

kształtki siodłowe

połączenia
kołnierzowe

redukcje

kształtki
elektrooporowe

Najważniejsze dane

Zastosowanie

Przyłącza domowe | rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe | rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadow | zakłady przemysłowe | firmy budowlane
Wymiar Średnica zewn. 25 – 1 600 mm
Medium Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe
Materiał

Rura rdzeniowa, kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie)
Płaszcz ochronny z modyfi kowanego polietylenu PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamowienie)
Technologia łączenia Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne
Normy/Aprobaty techniczne DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075
Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody i PN 10 dla gazu;
Dla wyższych ciśnień roboczych patrz HexelOne® SLM

Formy dostawy

Zwój

Bęben / Duży bęben na zamówienie

Sztangi (6, 12 lub 20 m) | Długości specjalne do 30 m | Prefabrykacja | Teleskopowanie przy dostawach kontenerowych

 

 

Sprawozdania z projektów

Project Wadgassen, energis Saarbrücken: Trenchless installation of a new drinking water and cable route in the kingdom of the beavers and fishermen

Project Venice, Italy: Please make it pronto: Construction of new supply lines in Venice

Project Stendal: surface-friendly new installation of a water mains in stendal county

Project Leukersdorf: A hard nut to crack: SLM® 3.0 in soil class 7

Toscana Project: HDD with protective pipe

Project Koblenz: Three culverts below the river Rhine in Coblenz, Germany

 

 

Formularze zapytań ofertowych

Formularz zapytania ofertowego – system rur ochronnych SLM® 3.0

 

 

Wideo

 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Dodatkowa dokumentacja

Broszura SLM® 3.0

Instrukcja ukladania SLM® 3.0

Tabele zgrzewania

Raporty projektowe

 

Jesteś zainteresowany SLM® 3.0 systemem rurowym?

Bezpłatna konsultacja!