SLM® 3.0

System rur z płaszczem ochronnym zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie układania

 

Krotki opis

SLM® 3.0 to opatentowany system rur wielowarstwowych z płaszczem ochronnym najnowszej generacji. Rury te zapewniają operatorom sieci wysoką trwałość i wydajność przy zastosowaniu alternatywnych technologii układania. Zastosowanie tego systemu rur umożliwia fi rmom inżynieryjnym i wykonawcom perfekcyjne zaplanowanie prac.

 

Wideo

Zalety produktu | Struktura produktu

  • Dodatkowa warstwa ochronna (powierzchnia ścieralna) umożliwia uniknięcie uszkodzeń podczas instalacji nowych rur ciśnieniowych.
  • Zgrzewanie zgodnie z wytycznymi DVS: możliwość zgrzewania doczołowego bez usuwania płaszcza ochronnego, wykonywanie odgałęzień siodłowych na nieuszkodzonej rurze ciśnieniowej
  • Zastosowanie technologii układania bezwykopowego jest możliwe bez zmniejszania żywotności (z powodu uszkodzeń) oraz obniżania współczynnika bezpieczeństwa.
  • Jeden system rur do wszystkich technologii układania (bezwykopowo i w wykopach otwartych)

Możliwości układania

układanie metodą „black box”, np. za pomocą horyzontalnych
przewiertów kierunkowych,
berstliningu, reliningu i
przemieszczania gruntu

układanie w wykopach otwartych bez podsypki piaskowej, płużenie i frezowanie

układanie w wykopach otwartych z podsypką piaskową

Elementy systemu | Kształtki dla rożnych klas ciśnień

egeplast oferuje kompletne systemy rur i kształtek o szerokiej gamie zastosowań i rozwiązania dostosowane do nietypowych warunków układania lub innych wymagań funkcjonalnych.

Skontaktuj się z nami!

trójniki

 

kolana

 

 

 

Łuki gięte

 

odgałęzienia

kształtki siodłowe

połączenia
kołnierzowe

redukcje

kształtki
elektrooporowe

Najważniejsze dane

Zastosowanie

Przyłącza domowe | rury zasilające i kanalizacyjne | rury transportowe | rurociągi przemysłowe

Grupy docelowe Zakłady użyteczności publicznej i utylizacji odpadow | zakłady przemysłowe | firmy budowlane
Wymiar Średnica zewn. 25 – 1 600 mm
Medium Woda pitna | gaz | ścieki | media przemysłowe
Materiał

Rura rdzeniowa, kalibrowana i sygnowana, z PE 100-RC (odporność na pękanie)
Płaszcz ochronny z modyfi kowanego polietylenu PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (inne na zamowienie)
Technologia łączenia Zgrzewanie doczołowe | elektrooporowe | połączenia mechaniczne
Normy/Aprobaty techniczne DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075
Ograniczenia produktu

Ciśnienie do PN 16 dla wody i PN 10 dla gazu;
Dla wyższych ciśnień roboczych patrz HexelOne® SLM

Formy dostawy

Zwój

Bęben / Duży bęben na zamówienie

Sztangi (6, 12 lub 20 m) | Długości specjalne do 30 m | Prefabrykacja | Teleskopowanie przy dostawach kontenerowych

 

 

Sprawozdania z projektów

Project Wadgassen, energis Saarbrücken: Trenchless installation of a new drinking water and cable route in the kingdom of the beavers and fishermen

Project Venice, Italy: Please make it pronto: Construction of new supply lines in Venice

Project Stendal: surface-friendly new installation of a water mains in stendal county

Project Leukersdorf: A hard nut to crack: SLM® 3.0 in soil class 7

Toscana Project: HDD with protective pipe

Project Koblenz: Three culverts below the river Rhine in Coblenz, Germany

 

 

Formularze zapytań ofertowych

Formularz zapytania ofertowego – system rur ochronnych SLM® 3.0

 

 

Wideo

 

 

Dodatkowa dokumentacja

Broszura SLM® 3.0

Instrukcja ukladania SLM® 3.0

Tabele zgrzewania

Raporty projektowe

 

Jesteś zainteresowany SLM® 3.0 systemem rurowym?

Bezpłatna konsultacja!