Stale lub okresowo monitorowany system rur wykrywający i raportujący uszkodzenia

3L Leak Control

System 3L Leak Control zapewnia 100% monitoring przecieków dla ochrony gleby i wody. Jednostka monitorująca podłączona do rury emituje alarm przy najmniejszym uszkodzeniu rury. Wiadomości są wysyłane bezpośrednio do centrum kontroli lub na smartfon. System może automatycznie odłączać połączone systemy rur, aby skutecznie zapobiegać katastrofom na wczesnym etapie.

 

 


System rur z płaszczem ochronnym zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie układania


SLM® 3.0

SLM® 3.0 to opatentowany system rur wielowarstwowych z płaszczem ochronnym najnowszej generacji. Rury te zapewniają operatorom sieci wysoką trwałość i wydajność przy zastosowaniu alternatywnych technologii układania. Zastosowanie tego systemu rur umożliwia fi rmom inżynieryjnym i wykonawcom perfekcyjne zaplanowanie prac.

 

 


 

System rur ze zintegrowanym systemem wykrywania uszkodzeń przy montażu zamkniętym


SLM® DCT

SLM® DCT to system rur z PE 100-RC z dodatkowym płaszczem ochronnym i zintegrowanymi taśmami przewodzącymi. Umożliwiają one kontrolę integralności systemu rur bezpośrednio po ułożeniu. Co więcej, pozwalają na stałą lokalizację ułożonego systemu rur.

 

 


System zgrzewany z PE ze zintegrowaną mufą do zgrzewania


egeFuse® 2.0

Grawitacyjny system kanalizacyjny egeFuse® 2.0 jest wykonany z polipropylenu; rury i elementy łączące dostarczane są jednocześnie jako jeden komponent na miejsce instalacji, gdzie zgrzewany jest bosy koniec rury i kielich elektrooporowy. Wysoka plastyczność wykorzystanego materiału PE-HD umożliwia dalsze funkcjonowanie naprawionego kanału ściekowego bez żadnych pęknięć ani szczelin.

 

 


 

System modularny rur krótkich do odnowienia starych kanałów metodą Bersta i TIP


egeModul PP 2.0

egeModul PP 2.0 to krótkie moduły rurowe z polipropylenu do renowacji lub wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych. Materiał PP bez wypełniacza zapewnia dużą wytrzymałość statyczną, żywotność i wydajność.

 

 


 

System modularny rur krótkich do odnowienia starych kanałów metodą Reliningu

egeModul PE

egeModul PE to krótkie moduły rurowe z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) do renowacji lub wymiany uszkodzonych rur kanalizacyjnych. Wysoka plastyczność zastosowanego PE-HD pozwala na długotrwałe użytkowanie odnowionej kanalizacji.

 

 


Zestawy montażowe i kształtki według wytycznych

egeFit® Komponenty

egeplast oferuje kształtki segmentowe wykonane z rur, zaprojektowane z uwzględnieniem klasy ciśnienia i wymogów. Wszystkie kształtki mogą być wykonane w ramach oferowanych funkcji (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry® lub podobnych). Aby ułatwić pracę na placu budowy, cały zespół, składający się z rury i/lub kształtek, może zostać zaprojektowany i prefabrykowany zgodnie ze specyfi kacjami klienta.

 

 


 

Potrzebujecie Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego systemu rur?
Nasi eksperci pomogą Państwu chętnie.