Dla mediów abrazyjnych


egeSlurry

System rur egeSlurry® zaprojektowano z myślą o hydraulicznym i pneumatycznym transporcie materiału ściernego. Dzięki nowoczesnej wielowarstwowej konstrukcji z odpowiednio
dobranymi warstwami wewnętrznymi rury ciśnieniowe egeSlurry® zapewniają najwyższą możliwą trwałość i wydajność w środowisku przemysłowym. Ponadto układanie rur, wykonanych z odpornego na korozję, elastycznego i plastycznego surowca, jest ekonomiczne.

 

 


 

Do odprowadzenia elektrostatycznego ładunku


egeStatic

egeStatic to system rur przewodzący ładunek elektryczny. Wiele zastosowań w przemyśle wiąże się z transportem suchego gazu, substancji proszkowych i łatwopalnych. W takich warunkach zagrażających wybuchem należy podjąć działania ochronne, aby zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu rur, zbiorników i elementów instalacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

 

 


 

Dla mediów o podwyższonej temperaturze do 95 °C


egeTherm High-T

System rur egeTherm High-T jest przystosowany do bezpiecznego transportowania mediów o stałej temperaturze +70°C w 50-letnim okresie eksploatacyjnym. Wykorzystano materiały najnowszej generacji odpowiednie dla mediów o podwyższonej temperaturze.

 

 


Zestawy montażowe i kształtki według wytycznych


egeFit®  Komponenty

egeplast oferuje kształtki segmentowe wykonane z rur, zaprojektowane z uwzględnieniem klasy ciśnienia i wymogów. Wszystkie kształtki mogą być wykonane w ramach oferowanych funkcji (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry® lub podobnych). Aby ułatwić pracę na placu budowy, cały zespół, składający się z rury i/lub kształtek, może zostać zaprojektowany i prefabrykowany zgodnie ze specyfi kacjami klienta.

 

 


Potrzebujecie Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego systemu rur?
Nasi eksperci pomogą Państwu chętnie.