• Wysoka elastyczność
• Wytrzymałość na pękanie naprężeniowe
• Niska gęstość (około 0,95 g/cm3)
• Wysoka odporność na czynniki chemiczne
• Niskie straty w wyniku tarcia o ścianę rury
• Brak osadów
• Wytrzymałość na nagłe zmiany ciśnienia i inne czynniki zewnętrzne
• Niezawodne połączenia zgrzewane wytrzymałe na działanie siły wzdłużnej