Polyethylen – Přehled výhod

  • Vysoká flexibilita
  • Odolnost proti napěťovým trhlinám
  • Nízká specifická hmotnost (cca. 0,95 g/cm³)
  • Vysoká chemická odolnost
  • Nízké ztráty způsobené abrazí stěn
  • Žádné usazeniny a inkrusty
  • Odolné proti nárazovému tlaku a jiným vnějším vlivům
  • Vhodné k bezpečnému svářování