Tworzywa sztuczne a substancje chemiczne

Rury z polietylenu PE 100 są używane jako rury doprowadzające zarówno do wody pitnej, jak i gazu (a także jako rury odprowadzające do ścieków komunalnych).  W tych zastosowaniach osiąga się bardzo dobre parametry robocze, w szczególności ze względu na odporność polietylenu na korozję.  Rury te podlegają normom europejskim, a w Niemczech również certyfikacji Niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Technicznego ds. Gazu i Wody (DVGW).

Rury z PE 100 są używane również w zastosowaniach przemysłowych.  Odporność materiałów polietylenowych na przesyłane media określają szczegółowe tabele (np. w załączniku do normy DIN 8075).  Norma ta określa, że PE-HD (jest to termin ogólny, PE 100 należy do grupy PE-HD) ma jedynie ograniczoną odporność na benzen o czystości technicznej (tzn. zbliżonej do 100%).  W miarę upływu czasu benzen może wnikać w polietylen, powodując jego pęcznienie, co z kolei prowadzi do pogorszenia jego właściwości mechanicznych.  Dlatego rury z PE 100 mogą być w takich zastosowaniach eksploatowane wyłącznie przy obniżonym ciśnieniu wewnętrznym.  Współczynnik redukcji należy określić odpowiednio do obecnego w danym przypadku stężenia czynnika chemicznego.

 

SLA® Barrier Pipe (rura do wody pitnej z warstwą izolacyjną)

Oprócz wytrzymałości i odporności materiału, z którego wykonana jest rura, należy uwzględnić również jego przepuszczalność. Tuż po rozpoczęciu stosowania rur polietylenowych stwierdzono, że nie są one trwale odporne na dyfuzję benzenu. Oprócz wytrzymałości i odporności materiału, z którego wykonana jest rura, należy uwzględnić również jego przepuszczalność. Czas wniknięcia pierwszych cząsteczek przez ścianę rury oraz zakres takiego wnikania zależą od temperatury roboczej i stężenia czynnika chemicznego w danym przypadku.

Właśnie z tych względów w latach 80. XX wieku firma egeplast opracowała rurę SLA® Barrier Pipe. Jest to rura polietylenowa z aluminiową warstwą izolacyjną, przypominająca strukturą opakowanie Tetra Pak. Ta nieprzepuszczalna rura polietylenowa została dopuszczona zgodnie z holenderskimi normami KIWA do stosowania w rurociągach do wody pitnej układanych w gruntach zanieczyszczonych, przy stężeniu benzenu w otoczeniu rurociągu do 1780 mg/l.

 

3L Leak Control (rura kanalizacyjna z warstwą izolacyjną i możliwością kontroli szczelności)