Dywidendy z innowacji

egeplast otrzymuje nagrodę CDU Nadrenii Północnej-Westfalii

od lewej: dr Jürgen Rüttgers, dr Ansgar Strumann, Christa Thoben, Rene Obermann, Guido Meis

3 marca 2006 roku, podczas kongresu „Benchmark NRW” firma egeplast Werner Strumann GmbH & Co. KG otrzymała jedną z dwóch nagród za innowacyjność dla małych i średnich przedsiębiorstw w Nadrenii Północnej-Westfalii.  Jest to druga nagroda w tej kategorii otrzymana przez firmę egeplast, po zeszłorocznej nagrodzie za innowacyjność regionu Münsterland.  Ta nagroda stanowi również wyraz uznania CDU-NRW dla bogactwa pomysłów oraz kompetencji firm i spółek z regionu. Nagroda została wręczona dyrektorowi generalnemu, dr. Ansgarowi Strumannowi, przez minister gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii Christę Thoben podczas wieczornej gali po kongresie w Bonn. Przemowę na temat firmy egeplast wygłosił Rene Obermann, dyrektor generalny spółki T-Mobile International AG, która była pierwszym zwycięzcą nagrody CDU NRW za innowacyjność.

więcej informacji:
PDF do pobrania – CDU NRW Aktuell – wydanie 08/06