Konferencja branżowa Future „Symposium“ 2015

18 czerwca 170 czołowych decydentów spotkało się w siedzibie firmy egeplast na międzynarodowym spotkaniu dotyczącym przyszłości branży rur. Główny mówca, dziennikarz naukowy Ranga Yogeshwar, zainspirował nas swoim wykładem „Następna stacja: przyszłość – jak innowacje zmieniają społeczeństwo?“. Wicemistrz świata w piłce nożnej Christoph Metzelder wygłosił przemówienie zatytułowane „Klucz do naszej przyszłości“. Moderatorem tej pełnej znakomitości konferencji była Catherine Vogel, prezenterka wiadomości lokalnej stacji telewizyjnej.

Doświadczenia i poglądy wymieniano podczas krótkich prezentacji oraz dyskusji panelowych, w których uczestniczyły podmioty przemysłowe oraz samorządowe, projektanci, firmy budujące systemy oraz partnerzy handlowi z całego świata. Dietmar Bückemeyer, dyrektor ds. technicznych w przedsiębiostwie użyteczności publicznej Stadtwerke Essen oraz przewodniczący DVGW (Niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Technicznego ds. Gazu i Wody) nakreślił wizję przyszłości przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Mike Shepard, niegdyś pracujący w Thames Water, Dennis Y. C Li z megamiasta Hongkongu oraz Maher Tahseen Qoja z Iraku przedstawili strategie sieciowe mające na celu zabezpieczenie dostępu do wody pitnej, jednocześnie ukazując międzynarodowy charakter spotkania. Przy tej szczególnej okazji Daniel Stricker, redaktor naczelny pisma poświęconego branży tworzyw sztucznych Kunstoff Information, przedstawił uczestnikom sympozjum fundamentalne zmiany na rynku surowców oraz obecny kryzys związany z niedoborem polietylenu. Wysłuchaliśmy również uwag innych uznanych mówców na temat trendów rynkowych, szans oraz wyzwań. Całe wydarzenie było tłumaczone symultanicznie z języka niemieckiego na angielski i z angielskiego na niemiecki. Ogółem w konferencji wzięli udział goście z ponad 20 krajów.

Fotos Zukunftssymposium

Zdjęcia 

 

 

 

 

 

Programm

Program 

 

 

 

Feedback

Komentarze 

 

 

 

Pressestimmen

relacja 

 

 

 

Zukunftssymposium_Plenum