Produkcja rur z polietylenu wymaga zużywania energii elektrycznej, która jest niezbędna do działania wytłaczarek. Wymagane transformatory są montowane bezpośrednio w pobliżu wytłaczarek w celu wyeliminowania strat energii elektrycznej podczas przesyłu. W tym celu używamy nowoczesnych transformatorów chłodzonych powietrzem, co pozwala uniknąć zagrożeń związanych z systemami chłodzenia olejem.

Prawdziwym wyzwaniem pozostaje jednak chłodzenie linii produkcyjnych. Podczas przechodzenia przez linię produkcyjną, wytłaczane rury muszą być chłodzone do temperatury poniżej 20° C . To wymaga zużycia znaczących ilości wody. Energia w tej wodzie jest w dużym stopniu odzyskiwana, a ponadto woda przepływa w zamkniętym obiegu chłodzenia. System chłodzenia jest oparty na trzech elementach: w temperaturze otoczenia nieprzekraczającej 13° C, większą część pracy wykonują chłodnice wykorzystujące powietrze. Kiedy wzrasta temperatura otoczenia, włączony zostaje system chłodzenia z wykorzystaniem wody gruntowej. Woda z chłodnic jest kierowana na głębokość 2-3 metrów do zwojów chłodniczych z PE i w ten sposób chłodzona przez wodę gruntową. Trzeci element to wymiennik ciepła o mocy 1 MW, który wykorzystuje ponownie krążącą wodę gruntową jako płyn chłodniczy.

Ten niezwykle nowoczesny system dodatkowo pozwala na znaczące oszczędności energii używanej do ogrzewania łazienek i innych pomieszczeń dla personelu oraz hali produkcyjnej.

Firma egeplast zwraca szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska i zasobów energetycznych. Marzec 2020:

Oprócz odnowionego certyfikatu zgodności systemu zarządzania środowiskiem z normą DIN EN ISO 14001:2015, system zarządzania środowiskiem firmy egeplast otrzymał po raz pierwszy certyfikat DIN EN ISO 50001-2018. To uczyniło z firmy egeplast lidera w dziedzinie efektywności energetycznej. Dwa lata wystarczyły na zredukowanie ilości zarówno energii, jak i wody potrzebnej do wyprodukowania jednego metra rury o kilkanaście procent.

więcej informacji:
Certyfikat SKZ DIN EN ISO 14001 w formacie PDF do pobrania
Certyfikat SKZ DIN EN ISO 50001 w formacie PDF do pobrania