Organizacje

DVGWNiemieckie Towarzystwo Naukowo-Techniczne ds. Gazu i Wody (DVGW)
DWANiemieckie Towarzystwo ds. Wody, Kanalizacji i Odpadów
FIGAWAFederalne Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Gazociągowych i Wodociągowych
Güteschutz Kanalbau 
IROInstytut Budowy Rurociągów Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Oldenburgu
 Stowarzyszenie Przemysłu Włókienniczo-odzieżowego Północno-Zachodnich Niemiec
DCAStowarzyszenie Wykonawców Wierceń (DCA-Europe) – europejska organizacja ds. jakości i edukacji w zakresie HDD