Gruntowna renowacja rurociągu doprowadzającego

Wymiana rurociągu do przesyłu wody pitnej w sieci wodociągowej wymagającej pilnej naprawy

Klient Przedsiębiorstwo wodociągowe Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL) Wykonawca: Firma Köster AG, Osnabrück
Rury 9010® RCplus 500 x 45,4 mm, 3 997 m,
SLM® RCplus 500 x 45,4 mm, 784 m,
SLA® Barrier Pipe 500 x 45,4 mm, 389 m
Układanie Układanie w wykopie bez podsypki piaskowej i układanie bezwykopowe metodą horyzontalnego przewiertu kierunkowego
Długość
  1. 3.997 m
  2. 794 m
  3. 389 m
Kontakt info@egeplast.de

więcej informacji:

Przeczytaj fragment artykułu z Energie Wasser Praxis, numer 4/2005