Przyłącze domowe – średnica 630 mm

Opis projektu

Rurociąg do przesyłu wody pitnej zaopatrujący obiekty firmy Shell w porcie przemysłowym w Rotterdamie

Wyzwanie

Ograniczona przestrzeń; gęsto zabudowany, skomplikowany obiekt przemysłowy; możliwe zanieczyszczenie gruntu

Rozwiązanie

Zastosowanie elastycznych, odpornych na otarcia i szczelnych dyfuzyjnie rur z PE, dostarczenie specjalnych odcinków 20-metrowych

Układanie

Metoda HDD, rury układane za pomocą dwóch żurawi samojezdnych w zaledwie 2 tygodnie

Rury

Rura SLA® Barrier Pipe PE 100-RC, średnica zewnętrzna 630 mm, SDR11, długość 500 m

Strony zaangażowane w projekt

Zamawiający: Evides Waterbedrijf, Rotterdam, Klient: Shell Rotterdam

Kontakt

info@egeplast.de

więcej informacji:
Pobierz kartę projektu – przyłącze domowe, średnica 630 mm