Układanie na trudnym terenie

Opis projektu

Układanie nowego rurociągu przyłączeniowego do zaopatrzenia VZEK w gaz ziemny

Wyzwanie

Topograficznie trudny teren na obszarze chronionym, obszary rekultywowane z problematycznymi materiałami zasypanymi

Rozwiązanie

Prefabrykacja i układanie (metodą minimalnych wykopów) rur z płaszczem ochronnym, które mogą być lokalizowane i kontrolowane po ułożeniu; rury zostały przycięte do ostatecznej długości i dostarczone w zwojach.

Układanie

Układanie bezwykopowe metodą HDD

Rury

Rura do przyłącza gazowego Długość 3 700 m SLM® RCplus DCT 125 x 7,4 mm
Strony zaangażowane w projekt Klient: VZEK, miasto Erfstadt
Dostawca gazu: GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Hürth
Kontakt info@egeplast.de

 

więcej informacji:
Pobierz kartę projektu – GVG Rhein Erft