Pokládka v těžkém terénu

Popis projektu Pokládka nového plynovodního potrubí pro VZEK
Podmínky Topograficky těžký terén v chráněných krajinných oblastech, rekultivované oblasti se zásypovým materiálem
Řešení Výroba a zatahování trubek s ochranným pláštěm, po zatažení můžeme lokalizovat a kontrolovat potrubí, možné dodávat v návinech
Pokládka Bezvýkopová metoda pokládky – horizontální vrtání
Trubky Plynovodní trubní vedení o délce 3.700 m  SLM®RCplus DCT 125 x 7,4 mm
Účastníci projektu Investor: VZEK, Stadt Erfstadt Gasversorger: GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Hürth
Kontakt Andreas.Regeling@egeplast.de

 

weitere Informationen:
Download Projektcard GVG Rhein Erft