Referenční projekty

  Projekty s HexelOne tlakovými trubkami z PE
  Projekty s velkými egeplast trubkami
  Pokládka trubek  egeplast PE 100/ 9010 PE 100
  Pokládka pluhováním a frézováním a dále otevřená pokládka do pískového lože s trubkami egeplast 9010 RCplus
  Bezvýkopové projekty s trubkami s ochranným pláštěm SLM RCplus a SLM KKS pro katodovou protikorozní ochranu
  Zkoušení nepoškozenosti na egeplast SLM DCT trubce po bezvýkopové pokládce
Pokládka SLA Barrier trubek na kontaminovaném území
Nepřetržitá kontrola těsnosti a zkoušení nepoškozenosti na DCS trubním systému po bezvýkopové pokládce
  Nepřetržitá kontrola těsnosti na trubních systémech z 3 Leak Control 
  Nová pokládka a sanace odpadních kanalizací