Referenční projekty

 Projekty s HexelOne tlakovými trubkami z PE
 Projekty s velkými egeplast trubkami
 Pokládka trubek  egeplast PE 100/ 9010 PE 100
 Pokládka pluhováním a frézováním a dále otevřená pokládka do pískového lože s trubkami egeplast 9010 RCplus
 Bezvýkopové projekty s trubkami s ochranným pláštěm SLM RCplus a SLM KKS pro katodovou protikorozní ochranu
 Zkoušení nepoškozenosti na egeplast SLM DCT trubce po bezvýkopové pokládce
Pokládka SLA Barrier trubek na kontaminovaném území
Nepřetržitá kontrola těsnosti a zkoušení nepoškozenosti na DCS trubním systému po bezvýkopové pokládce
 Nepřetržitá kontrola těsnosti na trubních systémech z 3 Leak Control 
 Nová pokládka a sanace odpadních kanalizací