Telekomunikace

Telekomunikační trubky se používají v celém rozsahu síťových aplikací: od páteřních linek až po FttH. K dispozici jsou různé barvy, verze, varianty svazků a velikosti. Kompletní výběr příslušenství doplňuje produktové portfolio.

Více potrubní systém vyrobený z ege-com® Macroducts


ege-com® Microduct Multi

Trubky ege-com® Microduct Multi jsou svazky trubiček, které se skládají z trubiček ege-com®Microduct Mono. Tyto svazky trubiček se dají využít k síťovým aplikacím jako FttH (Fiber to the home), Backbones nebo Last Mile. Trubky jsou vhodné k přímé pokládce do země i ke vtažení nebo vsunutí do kabelových chrániček, trubek ege-com® Macroduct Mono nebo jiných potrubí.


Systém ochranných plášťů z ege-com® Microducts pro instalaci bezvýkopovou technologií


ege-com® Microduct Multi protec

ege-com® Microduct Multi protec je svazek trubiček, který se skládá z trubiček ege-com® Microduct Mono. Má flexibilní dvojitý plášť s modifikovanou vnější vrstvou a dá se využít v síťových aplikacích jako FttH (Fiber to the home), Backbones nebo Last Mile. Systém je díky ochrannému plášti vhodný pro instalaci bezvýkopovou technologií jako např. horizontální vrtání.


Požárně odolný potubní systém pro užití v budovách


ege-com® Microduct LSOH

Díky zvláštnímu složení vstupního materiálu jsou trubky ege-com® Microduct LSOH samoshášecí, požárně odolné a zamezují šíření kouře. LSOH je zkratka pro „Low Smoke free Of Halogen“. Naleznou uplatnění v síťových aplikacích jako FttH (Fibre to the Home) v budovách.


Vícetrubní systém z ege-com® Macroducts


ege-com® Macroduct Multi-M, -S a -L

Trubky ege-com® Macroduct Multi jsou svazky z několika chrániček. Vícevsrtvá trubka se skládá z více trubek stejného nebo rozdílného rozměru, které mohou být sestaveny dohromady dle požadavků uživatele.


K izolaci položených a nepoložených trubek ege-com® Microducts a Macroducts


ege-com® Multi-fit (MfA)

Multifit utěsnění může být využito k utěsnění uložených a neuložených trubek ege-com® Microducts a Macroducts. Těsnění ege-com® Multi fit má oddělitelné vnější vrstvy a vnitřní půlkruhové části a dá se proto snadno montovat. Je k obdržení jako těsnicí systém pro hranaté a kulaté verze.


Váš kontakt pro telekomunikační produkty:

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
48268 Greven
Tel: +49.2575.9710-0
Fax: +49.2575.9710-110
Email: info@egeplast.de
www.egeplast.de