egeplast

egeplast je vysoce inovativním a již po desetiletí předním výrobcem plastových potrubních systémů. Zákazníci z více než 30 zemí důvěřují poradenství a kvalitním výrobkům k přepravě vody, plynu a dat. Mezi zákazníky naší společnosti vedené majitelem naleznete největší vlastníky a provozovatele inženýrských sítí s nejnáročnějšími požadavky a z celého světa.

Co pro vás můžeme udělat?
Telefon: +49 2575 9710 0

Video egeplast SLA® Barrier Pipe systém

Nové na egeplast video kanálu egeplastube

27. listopadu 2017

Nové video pro trubku egeplast SLA® Barrier Pipe představuje ochranný potrubní systém s integrovanou permeační (nepropustnou) bariérou. Dr. Michael Stranz vysvětluje výhody výrobku při aplikaci pro pitnou vodu a pro přepravu citlivých médií v kontaminovaných půdách a půdách, u nichž hrozí kontaminace.

Nové položení trubek na bioplyn o 16 barech s vysokotlakým trubním systémem HexelOne® SLM DCT

23. srpna 2017

Pro 19 barové potrubí na bioplyn ve Fakenhamu (Anglie) se National Grid rozhodla pro vysokotlaký trubní systém HexelOne® v provedení SLM DCT v návinech, aby dodrželi dobu tří týdnů na podzemní stavby a práce. Pro tento pilotní projekt firma egeplast úspěšně provedla svářování trubek za ztížených podmínek.

Nejvíce inovační německé středně velké firmy

egeplast na 23. místě

23. srpna 2017

V aktuálním žebříčku nejinovativnějších německých středně velkých firem v časopisu Wirtschaftswoche (Hospodářský týdeník) zastává egeplast 23. místo.

egeplast v 3R

23. srpna 2017

Pod mottem „Kráčet do budoucnosti s rozhledem a kreativitou“ 3R firmu egeplast představuje v aktuálním vydání 10-11/2015 a zveřejňuje také rozhovor s Dr. Ansgarem Strumannem.

egeplast international a MBS Naturstromspeicher GmbH (ukládání elektřiny z přírodních zdrojů) jako součást sdružení firem Max Bögl spolupracují:

Vyvinutí vysoce inovačního nového produktu pro projekt v oblasti energie Gaildorf / celosvětově jedinečná kombinace větrné energie a vodní energie / další plánované společné projekty

23. srpna 2017

Pro uskutečnění projektu Gaildorf se firmy egeplast a MBS Naturstromspeicher GmbH dohodly na spolupráci v rámci sdružení firem Max Bögl.

Vysokotlaké potrubní systémy HexelOne® obdržely certifikát DVGW

23. srpna 2017

Vysokotlaký potrubní systém HexelOne® získal certifikát DVGW k užívání v oblasti přepravy plynů a pitné vody. To nám umožňuje certifikované užití plastových trubek v oblasti práce s vysokým tlakem. Takto poskytujeme možnost snížení investičních a provozních nákladů, které se běžně využívají u nízkého tlaku, v oblasti vysokého tlaku – díky odolnosti proti korozi není třeba užití katodové ochrany a je možné využít moderních instalačních technologií, při kterých se značně snižuje doba výstavby a  stavební náklady.