Vodík v síti zemního plynu – sympozium egeplast 2019 zaměřené na budoucnost

,

Pozvání egeplastu na 19. září přijala řada odborníků a mezinárodních obchodních partnerů a svými příspěvky přispěli k důležité výměně informací. Provozovatelé rozvodných sítí a odborníci v oblasti vodíku z Německa i ze zahraničí si během krátkých prezentací a panelových diskuzí vyměnili zkušenosti a názory.

Důraz byl kladen na současné výzvy a budoucí příležitosti v dodávkách zemního plynu – zejména za použití vodíku. Hned na začátku sympozia prof. dr. A. J. M. van Wijk z TU Delft osvětlil význam vodíku jako udržitelného energetického řešení v rozvodné síti zemního plynu. Dr. Joachim Hessel ze společnosti Hessel Ingenieurtechnik GmbH poté pohovořil o vývoji a použití vysoce výkonných polyethylenových trubek pro bezpečnou přepravu plynu. Dr. Thorsten Späth pak představil vhodná řešení od společnosti egeplast pro požadavky na bezpečnou a spolehlivou dodávku zemního plynu. Zástupci společností EWE, innogy, Liander a Münster Netz na závěr poskytli zajímavý pohled na výzvy, kterým distributoři čelí, pokud jde o budoucí sítě zemního plynu, a na to, jakou roli v nich hraje vodík.