Rozšiřování evropské energetické sítě

Amprion a belgický provozovatel přenosové soustavy Elia budují první přímé elektrické spojení mezi Německem a Belgií. Přibližně 90 km dlouhé podzemní kabelové vedení stejnosměrného proudu se nazývá ALEGrO (Aachen Liège Electricity Grid Overlay) a bylo zařazeno na seznam projektů PCI (projekty společného zájmu) Evropské unie. Amprion rozšiřuje rozvodnou síť ochrannými trubkami egeplast pro vysokonapěťové kabely.
V rámci rozšiřování evropské energetické sítě se od října 2018 buduje podzemní kabelové vedení stejnosměrného proudu. Do roku 2020 tak má být vybudováno 320kV spojení z Oberzieru (Německo) do Lutychu (Belgie). Provozovatel sítě Amprion používá egeplast ege-com® Macroduct High-T PE s vysokou odolností vůči teplotám a se světlou vnitřní vrstvou, která má nízké tření a je odolná vůči abrazi. Při výstavbě systému dutých trubek pro kabel 320kV z Oberzieru až na belgickou hranici je pokládka realizována konsorciem AAA, které zahrnuje firmy Klaus Stewering (Borken), Heitkamp & Hülscher (Stadtlohn), Ulrich Bogenstahl (Legden) a RN Rohrleitungsbau Niederrhein (Krefeld). Za vybudování trasy na belgické straně odpovídá provozovatel sítě Elia. Z přibližně 90 km se asi 40 km nachází na německé straně. Pokládka se provádí jako otevřená (zákop pro vedení) a otevřená (HDD, bezvýkopově). Proudový systém se skládá ze dvou ochranných trubek na kabely položených paralelně.
30 km z toho je realizováno otevřenou formou. Pro pokládku otevřenou formou se používá ege-com® Macroduct High-T PE se systémem zásuvných hrdel s rozměry 250 × 11,4 mm při přímém vedení trasy. U obloukových polí se trubka 250 × 11,4 mm používá v kombinaci s elektrospojkou High-T PE.
Jedná se o ochrannou trubku pro kabely velmi vysokého a zvláště vysokého napětí se zvýšenou tepelnou stabilitou, která odolá vysokému tepelnému namáhání. Díky velmi vysoké přesnosti při výrobě hrdlových spojení je možná jednoduchá manipulace a lze dosáhnout vysoké rychlosti pokládky. Světlá vnitřní vrstva pro snadnou prohlídku má nízké tření a je odolná vůči abrazi, což nabízí optimální podmínky pro zavádění kabelu.

„Díky zvolené konstrukční metodě bylo možné realizovat pokládku až 100 m vcelku, tedy 18 tyčí denně. Pozitivním aspektem při realizaci výstavby byla velmi snadná a rychlá instalace trubkových hrdel, u nichž se ukázalo jako velmi užitečné značení hloubky zasunutí z výroby,“ vysvětluje Manuel Schneidereit, vrchní stavbyvedoucí v ARGE Amprion ALEGrO Aachen (AAA). Provedení s dlouhým hrdlem nabízí vyšší bezpečnost.
Vedení pod dálnicemi a trasami rychlovlaků ICE bylo realizováno technikou tlakového vrtání. Délky vrtání činily až 80 m v hloubce až 8 m. Pro pokládaný kabelový systém se používá 320kV kabel, který je vtažen do systému ochranné trubky na kabel. Cílem je realizovat délky vtahování až 1140 m.
Všechny potřebné součásti příslušenství dodává společnost egeplast jako systémový poskytovatel – jedná se o dvojitá zásuvná hrdla (dlouhé provedení), přechodové kusy, elektrospojky, záslepky, víka hrdel a nářadí k pronájmu (nástroje na odstraňování vnitřních svarových housenek a stroje na svařování natupo).