Elektřina

Produktové portfolio silových kabelů pokrývá kabely středního až vysokého a extrémně vysokého napětí. Použité materiály jsou navrženy tak, aby odolaly částečně velmi vysokému tepelnému namáhání po delší dobu.

Ochranná trubka pro kabely vysokého a velmi vysokého napětí


ege-com® Macroduct High-T PE

ege-com® Macroduct High-T PE je chránička z polyethylenu, která se užívá pro ochranu drátů vysokého a velmi vysokého napětí např. 380 kV. Chránička má zvýšenou tepelnou stabilitu díky speciálnímu materiálu PE-HD, a vydrží tak vysokou tepelnou zátěž po dlouhou dobu. Provozovatelům sítí tak zajišťuje dlouhodobou životnost sítí.


Ochranná trubka z polypropylenu pro dráty vysokého a velmi vysokého napětí až do 380 KV


ege-com® Macroduct High-T PP

ege-com® Macroduct High-T PP je chránička z polypropylenu s hrdlovou objímkou pro ekonomickou pokládku v otevřeném výkopu. Systém se dá využít pro kabely vysokého a velmi vysokého napětí do 380 kV. Díky modifikovanému PP materiálu systém vykazuje vysokou tepelnou stabilitu a dokáže tak odolat vysokým tepelným zátěžím. Provozovatelé sítí tak zajišťují dlouhotrvající užití jejich sítí.


Ochranná trubka pro proudové kabely do 30 kV


ege-com®Macroduct ochranná trubka

Ochranné trubky ege-com® Macroduct jsou určeny k využití pro proudové kabely v oblasti středního napětí do 30 kV. Trubky jsou k dispozici ve vícevrstvých a plnostěnných verzích a odpovídají požadavkům DEN 16874. Spojení trubek je možné pomocí mechanických spojek, elektrického sváření nebo sváření na tupo.