SLA® Barrier Pipe

Krátký popis

SLA® Barrier Pipe spolehlivě vylučuje průsak škodlivých látek. Nepropustná kovová vrstva chrání citlivá média a životní prostředí. Elektrické vlastnosti k tomu ještě nabízejí možnost lokalizace vedení a kontrolu integrity o nepoškození potrubí po instalaci.

 

Video o produktu

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden


Další videa najdete v egeplastube na adrese https://www.egeplast.de/en/egeplastube/.

Přednosti výrobku

  • Nepropustné potrubí, certifikované pro pokládku v kontaminované půdě (KIWA certifikát)
  • Pokládka vodovodních a kanalizačních trubek do jednoho výkopu
  • Speciální přidaná ochranná vrstva umožňuje bezchybné položení tlakové trubky během bezvýkopové pokládky.
  • Kontrola integrity trubního systému po převzetí stavebních prací

Návod pro uživatele

Nepropustná vrstva i u bezvýkopově položeného potrubí

Položení svazků trubek pro pitnou i odpadní vodu do jednoho výkopu

Kontrola integrity po bezvýkopové pokládce a nepřetržitá možnost lokalizace

Black-Box pokládka – horizontální vrtání, berstlining, relining, zemní raketa

Otevřená pokládka bez pískového lože, pluhování/frézování /otevřená pokládka do pískového lože

Pomocí webového kalkulátoru egeplast máte možnost provést srovnání nákladů mezi různými způsoby instalace.

Systémová technika / tlakové tvarovky

egeplast nabízí pro vaši pokládku kompletní trubní systém : Trubky a tvarovky s širokým spektrem použití. Pro speciální požadavky na pokládku nabízíme mimořádná řešení.

Kontaktujte nás !

T – kusy

Redukce

Bezešvé oblouky

Navrtávací armatury a ventily

Přírubové spoje

Svařování na tupo/ svařování elektrotvarovkami

Stručný přehled

Použití Domovní přípojky / rozvody vody a kanalizace / přivaděče potrubí / průmyslové potrubí
Cílové skupiny Vodárny a plynárny / průmyslové podniky / stavební firmy
Dimenze OD 25 – 1.600 mm
Médium Pitná voda / plyn / kanalizace / průmyslová média
Granulát Trubka pro přepravu médií, kalibrovaná a se značením, z PE 100 RC (odolná proti vzniku trhlin)
Ochranná trubka z modifikovaného polyethylenu PEplus
SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (ostatní na vyžádání)
Spojovací technika Metoda svařovaní na tupo pomocí topného článku / metoda svařování elektrotvarovkami / mechanické spojení
Certifikace/ normy DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; KIWA BRL-K17101
Vlastnosti produktu Pro pitnou vodu tlak do 16 bar, oproti tomu provozní tlaky pro HexelOne® SLA

Chtěli byste vždy aktuální informace o potrubním systému SLA® Barrier Pipe a dalších produktech egeplast?

Varianty

SLA® Barrier Pipe systém má vzhledem ke svému inteligentímu vícevrstvému složení a kombinací různých druhů materiálu velký rozsah použití.
Plynové a kanalizační trubky Průmyslové trubky se základní trubkou, jádrová trubka z PP-R Průmyslové trubky s odolnou tlakovou trubkou
a nepropustnou vrstvou

Forma dodání

Náviny

Bubny / velké bubny na vyžádání

Tyče (6, 12 nebo 20) / speciální délky až do 30 m / příprava nakládek / teleskopování při kontejnerové přepravě

 

Referenční stavby

Project Induss, Antwerp: Special application: demineralised process water

Project Kopenhagen: Impermeable pipe system for cruise ship terminal and port area in Copenhagen

Project Shell: Drinking water for Shell in the Port of Rotterdam

Project Braubach: Guaranteeing the drinking water supply

Project Orangina Suntory: SLA® Barrier Pipe for an industrial mineral water filling line

 

Videa ze staveb

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Texty k výběrovým řízením

Text k výběrovému řízení SLA Barrier Pipe

 

Další podklady

Následující podklady si můžete stáhnout v sekci Ke stažení nebo si ho objednat v tištěné podobě pomocí dotazového formuláře.

SLA® Barrier Pipe brožura

SLA® Barrier Pipe normy pro pokládku

SLA® Barrier Pipe normy pro pokládku

Reference

Reference

Návod pro uživatele

 

Zajímáte se o potrubní systém SLA® Barrier Pipe?

Sjednejte si bezplatnou konzultaci!