Protože nesete odpovědnost

Bezpečné potrubní systémy pro budoucí generace od egeplastu - v souladu s vysokými požadavky

 

Náš sortiment nabízí řešení pro těměř všechny požadavky našich zákazníků.  Stěžejním bodem jsou inteligentní trubní systémy pro bezvýkopové metody pokládky a sanace. Tyto produkty nabízí našich zákazníkům tu nejvyšší investiční jistotu: egeplast trubní systémy jsou bezpečné pro budoucnost.

Tlakové trubní systémy

Tlakové trubní systémy pro uzavřenou pokládku
SLM® 3.0 – Opláštěný potrubní systém pro instalaci bez poškození
SLM® DCT – Opláštěný potrubní systém s kontrolou integrity a možností detekce
egeLiner®  – PE potrubí předtvarované ve výrobě pro Close-fit instalaci
Vysokotlaké využití
HexelOne® SLM – PE potrubí pro provozní tlak do 30 baru
HexelOne® XXXL – Velký potrubní system do 2,000 mm
Speciální využití
SLA® Barrier Pipe – Nepropustné potrubí pro ochranu pitné vody a životního prostředí
3L Leak Control – Trvale monitorovaná kontrola netěsností, najde a ohlásí poškození
Tlakové trubní systémy pro otevřenou pokládku
90 10® RCplus – Ekonomické řešení díky instalaci bez pískového lože
egeXXL – velké potrubní systémy
egeMDR – PE potrubí s hrdlem jištěným proti posunu
Individuální řešení pro zákazníky
Přizpůsobené trubní systémy 

Beztlakové potrubní systémy

Odpadní systémy pro bezvýkopovou pokládku
egeModul PE – Pro sanaci kanalizace technologií Relining s krátkými moduly trubek
Odpadní systémy pro otevřenou pokládku
egeFuse® kanalizační trubní systém – Svařované PE potrubí s integrovanou technologií svařování

Trubní systémy pro kabelové chráničky

Chráničky pro energetiku
Macroduct High-T PE – Ochranná trubka pro kabely vysokého a velmi vysokého napětí
Macroduct High-T PP – Ochranná trubka z polypropylenu pro dráty vysokého a velmi vysokého napětí až do 380 KV
Macroduct ochranné trubky – Ochranná trubka pro proudové kabely do 30 kV
Chráničky pro telekomunikace
Microduct Multi – Svazek mikrotrubiček ege-com® Microduct
Microduct Multi protec – Systém ochranných plášťů z ege-com® Microducts pro instalaci bezvýkopovou technologií
Microduct LSOH– Požárně odolný potubní systém pro užití v budovách
Macroduct Multi – Vícetrubní systém z ege-com® Macroducts
Multi-fit-utěsnění – K izolaci položených a nepoložených trubek ege-com® Microducts a Macroducts

egeFit® tvarovky dle zadání