ege-com® Macroduct OD

Pro pozdější stavební opatření je často nutné určit polohu instalovaného potrubí. Elektrický vodič integrovaný do trubky umožňuje následnou lokalizaci. Detekce je možná až do hloubky 6 m – navíc lze určit průběh potrubí a jeho polohu v zemi.