egeStatic

Krátký popis


egeStatic je potrubní systém odvádějící statický náboj. Užití v průmyslu často vyžaduje přepravu suchých plynů, práškových pevných látek a zápalných médií. Především v těchto oblastech, kde hrozí exploze, je elektrostatickému náboji trubek třeba předejít, aby byla zachována bezpečnost zaměstnanců i ochrana životního prostředí pomocí ochranných opatření.

Přednosti výrobku / Klasifikace produktu


  • odolné proti tlaku do 10 barů
  • individuální řešení na přání zákazníka
  • možná výroba
  • dobré možnosti zpracování
  • malá vlastní hmotnost
  • nemá sklony ke korozi

Způsoby pokládky


Nadzemní pokládka nebo zavěšení

Nadzemní pokládka – přívodní potrubí

Nadzemní pokládka – objekty

Instalace ve vnitřních prostorách

Systémová technika / beztlakové tvarovky


egeplast nabízí pro vaši pokládku kompletní trubní systém : Trubky a jejich komponenty s širokým spektrem použití. Pro speciální požadavky  na pokládku nabízíme mimořádná individuální řešení.

Kontaktujte nás!

Bezešvé oblouky

Přírubové spoje

Segmentované oblouky

Stručný přehled


Použití Průmyslová přepravní potrubí pro hydraulicky a pneumaticky zatěžovaná média
Cílové skupiny Průmyslové podniky: cementárny, důlní těžba a výstavba tunelů, chemický průmysl, krmný průmysl, elektroprůmysl, automobilový průmysl / stavební firmy
Dimenze d 160 – 630 mm
Médium suché plyny / prášky / vznětlivé látky
Granulát na bázi polyethylenu
SDR SDR 17 – SDR 7,4
Spojovací technika Metoda svařovaní na tupo pomocí topného článku / metoda svařování elektrotvarovkami / přírubové spoje a další mechanické spoje
Certifikace / normy Rozměr v souladu s DIN EN 12201
Vlastnosti produktu Tlak do PN 10, na vyžádání i vyšší provozní tlaky

Varianty


egeStatic s ochranným pláštěm (SLM®)

egeStatic je k dispozici též s ochranným pláštěm pro alternativní techniky pokládky.

Forma dodávek


Tyče (6, 12 nebo 20) / speciální délky na vyžádání / konce trubek v částech k zasunutí připraveny ohledně délky

Další podklady


Následující podklady si můžete stáhnout v sekci Ke stažení nebo si je objednat v tištěné podobě pomocí dotazového formuláře.

Technické základy – polyethylen