Kontakt

egeplast

egeplast Blog | Archiv rubriky: Reference

Město Greven staví čtvrtý stupeň čistění pro čistírnu odpadních vod

Za účelem zlepšení procesu čištění a odstranění mikroškodlivin v proudu odpadních vod se město Greven rozhodlo vybudovat další, čtvrtý stupeň čištění pro čistírnu odpadních vod v rámci investice odhadované na 4,5 milionu eur. Použit byl systém velkých trubek egeplast egeXXL vyráběných z odolného a provozně bezpečného materiálu PE 100-RC a dále také na stupeň přesně […]

více

Zpráva o projektu: Bezpečné odvádění odpadních vod v průymslu

Rakouská průmyslová společnost AGRANA s pobočkou v Aschachu na Dunaji naplánovala kanalizaci vedoucí …

více

Tři propustky pod řekou Rýn v Coblenzi

V souvislosti s instalací dvou nových zásobovacích potrubí pro pitnou vodu a plyn v německém Coblenzi …

více

Dodavatel energie rozšiřuje síť obnovitelných energií

Vzhledem k pozitivnímu vývoji větrných elektráren v Flämingu (Brandenbursko, Německo) se stávající síťová …

více

Trvalá ochrana vodovodního přivaděče pro Gothenburg

V Göteborgu byla do kontaminované půdy pod řekou Göta älv instalována nová trubka na ….

více

Volitelné komponenty distribuující dešťovou vodu pro Europa-Park

Nový aquapark bude těšit návštěvníky Europa-Park v Rustu (Bádensko-Württembersko) od konce roku 2019.

více

Nová kanalizace pod kanálem Oder-Havel v Oranienburgu

Pro zajištění dodávky a likvidace z okresu Lehnitz v okrese Oranienburg, rychle se vyvíjejícího okresního města …

více

3L Leak Control systém v oblastech ochrany vody

40% úspor nákladů díky plně monitorovanému systému potrubí ve vodohospodářských oblastech

více

Nové potrubí na pitnou vody pro moderní čtvrť v Amsterdamu

V rámci projektu na rozšíření vodovodu na bývalé loděnici v Amsterdamu byla instalována trubka SLA® Barrier Pipes …

více

Nové položení trubek na bioplyn o 16 barech s vysokotlakým trubním systémem HexelOne® SLM DCT

Pro 19 barové potrubí na bioplyn ve Fakenhamu (Anglie) se National Grid rozhodla …

více