Trvalá ochrana vodovodního přivaděče pro Gothenburg

V Göteborgu byla do kontaminované půdy pod řekou Göta älv instalována nová trubka na pitnou vodu pomocí metody HDD. Z bezpečnostních důvodů zákazník požadoval prohlídku potrubí jak před vkládáním, tak následně. Provedení tohoto požadavku splnil potrubní systém SLA® Barrier Pipe.

Ostrov Hisingen, pátý největší ostrov ve Švédsku, je místem větší části přístavu v Gothenburgu a některých ropných rafinériích. Výstavba nového vodovodního potrubí z centra Göteborgu na ostrov Hisingen zahrnovala vytvoření podchodu o celkové délce cca. 560 m pod řekou Göta älv. Vrtné práce HDD byly provedeny firmou BAB Rörtryckning AB. Podchlazení Göta älv vrtáním HDD bylo složité kvůli komplikovaným geologickým podmínkám s kontaminovaným bahnem a vrtání v hloubce více než 30 metrů.

Proto byl zvolen systém SLA® Barrier Pipe s rozměry 630 x 70,3 mm SDR 9. Systém SLA® Barrier Pipe spolehlivě zabraňuje pronikání nebezpečnými látkami. Jeho kovová permeační bariéra umožňuje trvalou ochranu citlivých médií a jejich okolí. Kromě toho jsou jeho elektrické vlastnosti možné využít pro detekci potrubí a kontrolu neporušenosti před a po instalaci. Jak vnitřní trubka, tak bariérová vrstva jsou spolehlivě chráněny ochranným opláštěním, takže systém je vhodný pro bezvýkopovou instalaci.

Trubky byly spojeny svařováním na tupo. Před vtažením byla zkoušena integrita a neporušení vloženého potrubí pomocí testu punkce pomocí vysokonapěťového testeru. Pouze pokud byl výsledek testu pozitivní, byla zahájena instalace potrubí. Po bezproblémovém dokončení vrtání byla znovu provedena zkouška integrity potrubí. Po instalaci byl také proveden test integrity potrubí a schválen stavbyvedoucím. Bylo zjištěno, že jak tlaková trubka, tak permeační bariéra jsou neporušené.

Verlegte Trinkwasserleitung in Göteborg

Údaje o projektu

Popis projektu: Nový vodovodní přivaděč z centra Göteborgu po ostrov Hisingen
Výzvy: Instalace v kontaminované půdě, testy integrity požadované před a po instalaci
Řešení: Systém s utěsněním permeační bariéry potrubí vyrobený z polyethylenu, který umožňuje kontrolu neporušení (integrity)
Instalace: Horizontální řízené vrtání
Potrubní systém: SLA® Barrier Pipe System
OD 630 mm SDR 9
560 m
Účastníci zapojeni do projektu: Instalace: BAB Rörtryckning AB, Hisings backa, Švédsko

Kontakt

Peter Ziegler
Tel: +45 29 660 899
peter.ziegler@egeplast.de

 

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.