Dodavatel energie rozšiřuje síť obnovitelných energií

Vzhledem k pozitivnímu vývoji větrných elektráren v Flämingu (Brandenbursko, Německo) se stávající síťová infrastruktura od ledna 2017 stále rozšiřuje. Od trafostanice Petkus je k rozvodné síti instalováno kabelové připojení 110 kV přípojný bod Schönewalde Süd. Provozovatel sítě se rozhodl pro ochranné trubky odolné proti vysokým teplotám ege-com® Macroduct High-T PP a PE.

Instalace systému prázdných kabelových chrániček pro kabel 110 kV HT 1270 z transformátorové stanice Petkus (UW) do připojovacího bodu sítě (NVP) Schönewalde Süd byla provedena instalační firmou Bohlen & Doyen Wiesmoor, a to jak s otevřenou výkopovou, tak bezvýkopovou instalací. Trasa potrubí v délce 25 km byla provedena na základě instalace v otevřeném výkopu. Body byly propojeny s plánovanou trasou. Trasa se skládá ze dvou ochranných vrstev s připraveným a instalovaným kabelovým systémem. Instalace kabelového systému je vyrovnaná, tři kabely vedle sebe, zatímco prázdný systém chrániček potrubí je instalován v trojúhelníku. Pro oblasti, kde není realizovatelná výstavba potrubí, jako např. potůčky, příkopy, silnice a přejezdy na řece, se křížení provádí pomocí řízeného vrtání HDD. U kabelového systému instalovaného v tomto případě se používá kabel 110 kV HT 1270 NKT, který je vložen do systému prázdných chrániček. Cílem je dosáhnout délky instalace až 1800 m.

Expanzní fáze 2: 2 Systém prázdných chrániček pro instalaci v otvřeném výkopu, 1 systém s kabelem | Zdroj: Strukturální vysvětlení HT 1270_2016_11_28

Pro instalaci v otevřeném výkopu se používá systém ege-com® Macroduct High-T PP včetně spojek 200 x 9,1 mm. Jedná se o chráničky pro kabely s vysokým a velmi vysokým napětím, které mají zvýšenou tepelnou stabilitu, aby odolaly vysokému tepelnému namáhání. Jeho snadná manipulace zajišťuje hospodárnou instalaci. “Výsledkem toho bylo, že jsme dosáhli instalace v délce až 300 m v kombinaci, tedy 150 rovných délek za den. Správce webu Paul Eirich vysvětluje: “Jedním z nejlepších aspektů spojených s konstrukcí je snadná a rychlá instalace spojených chrániček. Spojka s dlouhým tělem zvyšuje bezpečnost, která představuje zvláštní výhodu v souvislosti s účinky ohýbání při instalaci.
Podchody byly provedeny pomocí metody HDD. V této souvislosti vrtací délky dosahují maximálně 220 metrů v hloubkách až 7 metrů a poloměr vrtání měří přibližně 60 metrů. V případě vrtání na HDD byla pomocí tupého svařování spojena trubka ege-com® Macroduct High-T PP s rozměrem 225 × 13,4 mm. V průběhu svařování se provádí bezpečné odstranění vnitřního svařovacího návarku. Všechny komponenty dodává společnost egeplast jako poskytovatel systémů, včetně dvojitých spojek (dlouhý design), přechodových dílů, elektrofúzních spojů, skluzových spojů, koncových uzávěrů a objímkových pouzder, stejně jako bezproblémově tažených ohybů. Díky produktivní spolupráci a bezproblémové logistice byl projekt úspěšně dokončen.

Údaje o projektu

Popis projektu: 110 kV – kabel HT 1270 UW Petkus – NVP Schönewalde South
Výzvy: Instalace systému prázdných chrániček pro kabelový systém 110 kV
Řešení: Použití ege-com® Macroduct High-T PP a PE vyrobené z upravené suroviny se zvýšenou tepelnou stabilitou
Instalace: Konstrukce s otevřeným výkopem a bezvýkopová instalace pomocí metody horizontálního řízeného vrtání (HDD)
Potrubní systém:
  • 151,348 m ege-com® Macrodukt Vysoký T PP 200 x 9,1 mm s dvojitými spojkami
  • 9,756 m ege-com® Macrodukt High-T PP 225 x 13,4 mm
  • 1,860 m ege-com® Macrodukt High-T PE 225 x 20,5 mmin včetně příslušenstvíDvojité spojky (dlouhá konstrukce), přechodové kusy, elektrofúzní spojky, skluzové spojky, koncové uzávěry, krytky objímky a bezproblémově tažené ohyby
Účastníci zapojeni do projektu: Klient: e.dis Netz GmbH
Projekce: Omexon
Instalace: Bohlen & Doyen GmbH
HDD: Bohlen & Doyen GmbH
Kabel: NKT GmbH & Co. KG

Kontakt

Dipl.-Ing. Günter Albers
Bohlen & Doyen GmbH
Vedoucí oddělení Landkabelbau
Tel: +49 4944 301 344
g.albers@bohlen-doyen.com
B. Eng. Paul Eirich
Bohlen & Doyen GmbH
Stavbyvedoucí Landkabelbau
Tel: +49 4944 301 517
p.eirich@bohlen-doyen.com
Dipl.-Ing. Ralf Wolter
egeplast international GmbH
Produktový manažer pro systémy chrániček
Tel: +49 2575 9710 430
ralf.wolter@egeplast.de

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.