Tři propustky pod řekou Rýn v Coblenzi

Dükerleitung SLM in Koblenz

V souvislosti s instalací dvou nových zásobovacích potrubí pro pitnou vodu a plyn v německém Coblenzi se energetické společnosti Energieversorgung Mittelrhein AG rozhodly ve prospěch podzemního potrubí pod řekou Rýn. Ochranný systém SLM® 3.0 byl vložen metodou horizontálního vrtání HDD.

Düker SLM in Koblenz

Během vrtacích prací bylo potrubí, které se má instalovat, svařeno metodou na tupo. Ochranný systém SLM® 3.0 pro instalaci bez poškození je vhodný pro svařování v souladu se specifikacemi DVS (German Welding Association), aniž by bylo zapotřebí odstraňovat ochrannou vrstvu. Kvůli nedostatku místa bylo nutné do vrtacího kanálu zasunout jeden z potrubních úseků do oblouku nejvýše 270 ° as poloměrem cca. 30 m. Úzké poloměry ohybu tohoto druhu lze dosáhnout pouze díky velké pružnosti materiálu PE.

Po dokončení práce byly všechny tlakové zkoušky provedeny úspěšně. Díky vynikajícímu plánování stavby a výjimečně dobré spolupráci mezi všemi společnostmi zapojenými do projektu bylo možné splnit plánovaný časový plán a rozpočet.

Düker im HDD-Verfahren eingezogen HDD-Maschine beim Düker in Koblenz SLM® 3.0 Schutzmantelrohr in Koblenz

Údaje o projektu

Popis projektu: Tři nové propustné potrubí pod řekou Rýn pro zásobování pitnou vodou a plynem
Výzvy: Pozemní podmínky pod Rýnem jsou obtížné a je třeba vzít v úvahu malé poloměry ohybu. Dále byla instalace provedena v oblasti ochrany pitné vody
Řešení: Bezvýkopová instalace trubek aplikací horizontálního řízeného vrtání s potrubím z polyetylenu s ochranným opláštěním
Instalace: HDD horizontální řízené vrtání
Potrubní systém: egeplast SLM® 3.0
OD 355 mm SDR 11 pro pitnou vodu; 420 m
OD 355 mm SDR 11 pro plyn; 420 m
OD 225 mm pro plyn; 395 m
Účastníci zapojeni do projektu: Klient: Energienetze Mittelrhein GmbH & Co.KG
Projekce: Moll prd, Schmallenberg
HDD: LMR Drilling GmbH, Oldenburg
Svařování: Hubert Niederländer GmbH, St. Ingbert

 

Kontakt

Dipl.-Ing. Klaus-Martin Wisbar
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Tel. +49 261 2999-61325
Klaus-martin.wisbar@enm.de

Martin Schardt
egeplast international GmbH
Außendienst Rheinland-Pfalz | Saarland
Telefon: +49 6436 5339
Fax: +49 6436 911766
Mobil: +49 176 149 710 93
Email: Martin.Schardt@egeplast.de

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.