Online monitoring úniků pro průmyslové potrubí

,

Systém bezpečnostních potrubí egeplast 3L poskytuje optimální sledování z jakéhokoliv místa pro průmyslové potrubní systémy spojené s významnými potenciálními nebezpečími.

Bezpečnostní trubka 3L vyrobená společností egeplast byla již mnoho let používána v komunálních, komerčních a průmyslových aplikacích. Nejenže mají výhody spojené s potrubí egeplast vybavené monitorováním úniků stále více a více, ale i jeho monitorovací systém se neustále rozšiřuje. Nejnovější vývoj umožňuje online řízení a údržbu monitorovaného potrubního systému odkudkoliv na světě.

Sledování technologií prostřednictvím jednotky 3L, spouštění alarmu na mobilním telefonu (e-mailu a textové zprávy) a ovládání z řídicí stanice s volitelnou dálkovou údržbou

Původně byl tento systém vyvinutý pro pokládku tlakových odpadních potrubí do oblastí ochrany vody, v posledních desetiletích si našel uplatnění pro aplikace, jako jsou kanalizace a čistírny odpadních vod a v průmyslových provozech s kontaminovaným procesem a odpadními vodami. Bezpečnostní potrubní systém 3L zajišťuje optimální sledování potrubních systémů vystavených významným potenciálním rizikům!

Potrubní systém a jeho tvarovky a šachty jsou sledovány pomocí stálého monitorování odporu vůči půdě, umožněné hliníkovou bariérovou vrstvou, která byla integrována do struktury potrubí. Vedle své role spojené s touto funkcí sledování, hliníková bariérová vrstva také dělá potrubní systém 100% těsný proti permeaci. Jeho jednoduchá konstrukce spolu s vysokou flexibilitou materiálu znamená neomezené možnosti použití s ​​ohledem na použitou metodu instalace a je vhodná pro bezvýkopovou instalaci. Vyhněte se tak vyšším nákladům jinak vynaloženým při zemních pracech u větších vnějších průměrů potrubí, které se nacházejí ve dvou trubkách. Bezpečnostní potrubí egeplast 3L umožňuje snadnou instalaci projektů renovace potrubí technologií Relining nebo Berstlining. Flexibilní délky potrubí zajišťují nákladově velmi efektivní řešení. Cívky nebo bubny mohou být použity k přizpůsobení délky trubek k délkám jednotlivých úseků na místě, čímž se výrazně snižují náklady na potrubní spoje.

Konstrukce egeplast 3L bezpečnostních trubek

Homogenní spojování trubek je dosaženo buď elektrosvařováním nebo svařováním na tupo v axiálním směru. Jednoduché zabalení spoje po výrobě se používá k zajištění nepřetržitého sledování. Komplexní kaskádové svařování nebo dvojité svařování není nutné.

Sledování netěsnosti pomocí systému bezpečnostních trubek 3L nevyžaduje kontrolní šachty. Proces monitorování probíhá v rámci uzavřeného systému, který pomáhá šetřit náklady v oblasti pozemního stavitelství a vyhnout se spoustě náročných stavebních prací.

V závislosti na projektu je potrubí monitorováno buď centralizovanou nebo decentralizovanou monitorovací jednotkou. Uzemnění monitorovací jednotky umožňuje systému identifikovat případné poškození a okamžitě je nahlásit. Systém je schopen detekovat vady v rané době – předtím, než se potrubí zcela poškodí. Tento systém včasného varování poskytuje příležitost zahájit vhodná opatření dříve, než by vada mohla způsobit kontaminaci. Systém bezpečnostních trubek 3L provádí v pravidelných intervalech systémové testy, čímž zajišťuje 100% bezpečnost díky nepřetržitému sledování. Vzhledem k tomu, že pouze monitorovací jednotka vyžaduje elektřinu, systém 3L Safety Pipe je spojen s velmi nízkými náklady na údržbu. V situacích, kdy je monitorovací jednotka s elektřinou příliš komplikovaná, může být jednotka provozována i přes nabíjecí baterie. Vysoké náklady na údržbu, jako jsou náklady na údržbu vakuových čerpadel, nejsou problémem.

V závislosti na typu systému potrubí je přesná lokalizace poškození obtížná nebo omezena pouze na zjištění, v jaké části došlo k poškození. Systém 3L Safety Pipe nevyžaduje složité, nepřesné a proto nákladné výkopové práce a porucha může být nalezena s přesností na decimetr.

Lokalizace poruch s přesností na decimetr pomocí systému bezpečnostních trubek egeplast 3L

Po zjištění nějakého poškození na izolační vrstvě nebo na hlavním potrubí může být systém 3L bezpečného potrubí opraven okamžitě. Speciální opravné soupravy umožňují rychlou obnovu potrubí a monitorovací systém. Nevyžadují se žádné složité opravy.

Budoucí vývoj systému 3L Safety Pipe se bude snažit kombinovat různé materiály s ohledem na splnění požadavků, jako je odolnost proti oděru, odolnost proti chemikáliím, ochrana před statickým zatížením nebo zvýšená odolnost proti tlaku v závislosti na tom, co je potřeba pro projekty zákazníků.

Vývoj a aplikační inženýrství společnosti egeplast pomáhají zákazníkům od prvních konzultací prostřednictvím vytvoření systémového řešení pro poradenství na místě a uzavření projektu.

Kontakt

Dipl.-Ing. (FH) Ingo Kloppenburg
egeplast international GmbH
Produktový manažer Průmysl
Telefon: +49 2575 9710 284
Email: Ingo.Kloppenburg@egeplast.de

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.