Zakład energetyczny rozbudowuje sieć na potrzeby energii odnawialnej

,

Ze względu na pozytywny rozwój Parku Wiatrowego we Fläming (Brandenburgia) od stycznia 2017 r. jest rozbudowywana istniejąca sieć. Połączenie kablowe o napięciu 110kV prowadzi od stacji elektroenergetycznej Petkus do punktu kontrolnego podłączenia do sieci Schönewalde Süd. W tym przypadku zakłady energetyczne stosują odporne na wysoką temperaturę rury ochronne ege-com® Macroduct High-T PP oraz PE.

Przy budowie nowego systemu rur do ochrony kabli prowadzących 110 kV kabel HT 1270 ze stacji elektroenergetycznej (UW)Petkus do punku podłączenia do sieci (NVP) Schönewalde Süd jego ułożenie przeprowadziła firma Bohlen & Doyen Wiesmoor – w systemie otwartym i zamkniętym. Trasa rur o długości ponad 25 km została wykonana w systemie otwartym. Punkty zostały ze sobą połączone na zaplanowanej drodze. Trasa składa się z systemu dwóch rur ochronnych, jeden system kabli jest przygotowany a drugi położony. System kablowy zostanie ułożony z trzech połączonych ze sobą na płasko kabli, a pusty system w formie trójkątnej. Obszary, w których zastosowanie otwartego systemu nie jest możliwe, takie jak strumienie, rowy, drogi i rzeki – zostały pokonane przy użyciu odwiertu HDD. Do ułożenia systemu kabli został użyty kabel 110 kV HT 1270 firmy NKT, który został przeciągnięty przez rury puste. Celem jest realizacja przeciągania odcinków o długości do 1.800 metrów.

2 etap rozbudowy: 2 rury ochronne do kabli w systemie otwartym, 1 system z kablem | źródło: objaśnienia techniczno-budowlane HT 1270_2016_11_28

 

Przy układaniu w systemie otwartym użyto systemu ege-com® Macroduct High-T PP System z mufą o wymiarze 200 x 9,1 mm. Jest to rura ochronna dla kabli o wysokim i najwyższym napięciu, charakteryzująca się podwyższoną odpornością termiczną, aby przenosić wysokie obciążenia termiczne. Łatwy montaż umożliwia ekonomiczne ułożenie. „Dzięki temu możliwe było układanie do 300 m zespolonych elementów, tzn. 150 odcinków dziennie. Pozytywnym aspektem przy budowie był bardzo łatwy i szybki montaż muf, w czasie którego było nam bardzo pomocne oznaczenie głębokości wtyku przez producenta” wyjaśnił kierownik budowy Paul Eirich. Wersja z wydłużoną mufą zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa. To jest szczególnie zaletą przy połączeniach pod kątem, które występują w obszarach kolan.
Układanie pod przeszkodami zostało dokonane przy użyciu techniki HDD. Długość odwiertów wynosiła przy tym do 220 m przy głębokości do 7 m i promieniu wiercenia wynoszącym ok. 60 m. Przy odwiertach HDD łączone zostały rury ege-com® Macroduct High-T PP o wymiarze 225 x13,4 mm zgrzewane doczołowo. Przy zgrzewaniu zostało usunięte bez uszkodzeń zgrubienie po wewnętrznej stronie w celu wyeliminowania kantów przy przeciąganiu kabla przesyłającego energię. Wszelkie niezbędne elementy dodatkowe zostały dostarczone przez firmę egeplast, jako dostawcę systemu – do nich należą podwójne mufy (wersja wydłużona), elementy przejściowe, e-mufy, mufy nakładcze, zatyczki i przykrywki muf oraz bez spoinowe kolana. Dzięki produktywnej współpracy i dostawom bez zakłóceń możliwa była realizacja projektu uwieńczona sukcesem.

Dane projektu

Opis projektu: 110 kV – kabel HT 1270 UW Petkus – NVP Schönewalde Süd
Związane z tym wyzwania: Budowa systemu rur do ochrony kabli prowadzących 110 kV systemu kablowego
Rozwiązanie: Zastosowanie ege-com® Macroduct High-T PP i PE ze zmodyfikowanego surowca o podwyższonej odporności termicznej.
Układanie: Otwarty system budowy i bezwykopowy horyzontalny odwiert kierunkowy.
System rurociągu:
  • 151.348 m ege-com® Macroduct High-T PP 200 x 9,1 mm z podwójną mufą
  • 9.756 m ege-com® Macroduct High-T PP 225 x 13,4 mm
  • 1.860 m ege-com® Macroduct High-T PE 225 x 20,5 mm włącznie z dodatkami Podwójne mufy
    (wersja wydłużona), elementy przejściowe, e-mufy, mufy nakładcze, zatyczki i przykrywki muf oraz bez spoinowe kolana.
Uczestniczący w projekcie: Zleceniodawca: e.dis Netz GmbH
Planowanie: Omexon
Układanie: Bohlen & Doyen GmbH
Odwiert: Bohlen & Doyen GmbH
Kabel: NKT GmbH & Co. KG

 

Kontakt

Dipl.-Ing. Günter Albers
Bohlen & Doyen GmbH
Kierownik wydziału Układanie kabli terenowych
Tel: +49 4944 301 344
g.albers@bohlen-doyen.com
B. Eng. Paul Eirich
Bohlen & Doyen GmbH
Kierownik budowy Układanie kabli terenowych
Tel: +49 4944 301 517
p.eirich@bohlen-doyen.com
Dipl.-Ing. Ralf Wolter
egeplast international GmbH
Produkmanagement Systemy ochronne kabli
Tel: +49 2575 9710 430
ralf.wolter@egeplast.de

 
Chcecie Państwo być informowani na bieżąco?