Volitelné komponenty distribuující dešťovou vodu pro Europa-Park

,

Nový aquapark bude těšit návštěvníky Europa-Park v Rustu (Bádensko-Württembersko) od konce roku 2019. V novém vodním zábavním parku a rekreačním středisku “Rulantica” bude proudit celé množství dešťové vody z odvodnění střechy přes systém odvodu dešťové vody vyrobený z polyetylénu vyvinutého a vyráběného firmou egeplast.

Výstavbou potrubí pro tento projekt byla pověřena společnost TECOBA GmbH, společnost se sídlem v městě Endingen am Kaiserstuhl na jihu Německa. Vzhledem k složité trase potrubí a množství dopravované vody, projektant specifikoval polyetylén jako nejvhodnější materiál. Společnost egeplast postavila na míru zákaznické specifikace konstrukční prvek, který je určen k zachycení celého objemu odvodňovací vody u tří rozdělovačů o průměru OD 315 mm a spojuje je do hlavního potrubí OD 630 mm. Ta vede ke kolektoru dešťové vody vyrobenému ze železobetonu.
Zvláštní součást byla spuštěna přímo na místě určení s pomocí mobilního jeřábu a pak vložena do stěnových pouzder a zarovnána – to vše do dvou hodin. Díky zkrácené době instalace na staveništi použitím prefabrikovaných komponentů, kterou dodavatel dodal, mohla být stavba pro další subdodavatele zpřístupněna o čtyři dny dříve.

Nový vodní zábavní park RULANTICA je plánován být dokončen na konci roku 2019.

Kontakt

Florian Seitz
Tecoba GmbH 

Tel: +49 7642 926 2016
florian.seitz@tecoba.de

Dirk Fronhoff
egeplast international GmbH
Obchodní ředitel tvarovky
Tel: +49 2575 9710 165
dirk.fronhoff@egeplast.de

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.