Zpráva o projektu: Bezpečné odvádění odpadních vod v průymslu

Rakouská průmyslová společnost AGRANA s pobočkou v Aschachu na Dunaji naplánovala kanalizaci vedoucí přes oblast ochrany vody. Vzhledem k tomu, že odpadní potrubí vyžaduje trvalé monitorování a musí být tlakově těsné, byl použit systém 3L Leak Control.


V průmyslovém areálu společnosti Aschach AGRANA se zpracovává přírodní kukuřice pro produkty s vysokým obsahem škrobu. Pro nově budované odpadní potrubí v ochranném pásmu pitné vody bylo dohodnuto s vládou Horního Rakouska využití potrubního systému, který lze plně monitorovat a je opatřen ochranou proti pronikání, je tlakově těsný a má vnější průměr OD 630 mm .

Systém egeplast 3L Leak Control s elektronickým sledováním průsaků byl instalován v délce 170 m. Tento systém umožňuje trvalé sledování segmentu potrubí protékajícího ochranným pásmem pitné vody. Za tímto účelem je na elektricky vodivou mezivrstvu vyrobenou z hliníku natrvalo aplikováno mimořádně nízké napětí. Sledování odporu integrované hliníkové vrstvy se pak provádí přes uzemněnou monitorovací jednotku, která vyvolá poplach i při malém poškození. Poplašný signál může být také přenášen přes GSM a používán k vypnutí potrubí. Systém lze také použít k přesné lokalizaci poškozené oblasti.

Celá konstrukční část projektu byla realizována stavební firmou Weber Bau GmbH z Rohrbachu v Rakousku. V oblasti ochrany pitné vody bylo obzvláště pečlivě řešeno jak bagrování, tak manipulace s těžkými svařovacími zařízeními. Konce potrubí 12-ti metrů dlouhé tyče byly svařeny na tupo. Každá svařovací činnost byla následována kontrolou vodivosti. Po úplném dokončení sekce potrubí byla jeho funkčnost zajištěna řídicím kabelem od počátku do konce a připojena k monitorovacímu systému.

Údaje o projektu

Popis projektu: Kanalizační potrubí přes ochranné pásmo pitné vody
Výzvy:: Potrubí vyžaduje trvalé monitorování a musí být nepropustné
Řešení: Instalace potrubí pro odvádění odpadních vod OD 630 mm o délce 700 m sestávající z více úseků, z nichž 170 m je plně monitorováno
Instalace: Instalace do otevřeného výkopu
Potrubní systém: 3L Leak Control plně monitorováno
Kanalizační potrubí OD 630 mm SDR 17
Účastníci zapojeni do projektu: Klient: AGRANA Österreich
Instalace: Weber Bau GmbH, Rohrbach

Kontakt

Dipl.-Ing. Dirk den Ouden
egeplast international GmbH
Aplikační inženýrství
Tel. +49 2575 9710 271
dirk.denouden@egeplast.de

 

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.