Zakres projektu: bezpieczne odprowadzenie ścieków w przemyśle

,

Austriacki zakład przemysłowy AGRANA z oddziałem w Aschach nad Dunajem planuje kanał ściekowy, który przebiega przez teren ochrony wody gruntowej. Ponieważ kanał musi być stale monitorowany i szczelny, zastosowano stale monitorowany system rur 3L.


W Aschach firma AGRANA przerabia kukurydzę na produkty, których surowcem podstawowym jest skrobia. Po uzgodnieniu z władzami województwa górnoaustriackiego wybrano dla nowego kanału ściekowego, prowadzącego przez obszar ochrony wody pitnej, system rur z zabezpieczeniem przed przepuszczalnością, szczelny i o średnicy zewnętrznej 630 mm.

Na odcinku długości 170 m ułożono kanał ze stale monitorowanym systemem rur 3L z elektronicznym monitoringiem nieszczelności firmy egeplast. System ten umożliwia stały monitoring odcinka rurociągu prowadzącego przez obszar ochronny wody pitnej. W tym celu warstwa pośrednia z aluminium zostaje permanentnie podłączona do prądu o niskim napięciu. Monitoring oporu pośredniej warstwy aluminiowej jest realizowany przez uziemiony element monitorujący. Już w przypadku małego uszkodzenia zostaje wywołany alarm. Sygnał może być przekazany przez sieć komórkową i także wykorzystany do zamknięcia przewodu. Dzięki systemowi następuje dokładna lokalizacja miejsca powstałej szkody.

Wszelkie roboty ziemne przejęła firma budowlana Weber Bau GmbH z Rohrbach w Austrii. Zarówno prace koparek jak również prace ciężkiego sprzętu zgrzewczego prowadzone w obszarze ochronnym wody pitnej były przeprowadzane z zachowaniem najwyższej ostrożności. Końce rur 12 metrowych odcinków były zgrzewane doczołowo. Po każdorazowym zgrzewaniu została sprawdzana przewodność. Po zbudowaniu całego rurociągu został on sprawdzony na całej długości od początku do końca i następnie podłączony do urządzenia monitorującego.

Dane projektu

Opis projektu: Rurociąg kanalizacyjny prowadzący przez obszar ochronny wody
Związane z tym wyzwania: Przewody muszą być ciągle monitorowane i szczelne
Rozwiązanie: Montaż rury kanalizacyjnej o średnicy zew. 630 mm o długości 700 m w wielu odcinkach,
z tego 170 m stale monitorowanych
Układanie: System otwarty, w otwartych wykopach
System rurociągu: Rura 3L stale monitorowana instalacja kanalizacyjna o średnicy zew. 630 mm SDR 17
Uczestniczący w projekcie: Zleceniodawca: ARGANA Austria
Montaż: Weber Bau GmbH, Rohrbach

Kontakt

Dipl.-Ing. Dirk den Ouden
egeplast international GmbH
Techniki stosowania
Tel. +49 2575 9710 271
dirk.denouden@egeplast.de

 

Chcecie Państwo być informowani na bieżąco?