Nové potrubí na pitnou vody pro moderní čtvrť v Amsterdamu

V rámci projektu na rozšíření vodovodu na bývalé loděnici v Amsterdamu byla instalována trubka SLA® Barrier Pipes bezvýkopovou technologií řízeným horizontálním vrtáním. Když bylo potřeba podejít vodní plochy, byla trubka zatěžována během instalace. Nepropustný potrubní systém byl certifikován společností KIWA pro přepravu pitné vody.

Projekt vodovodu v amsterdamském Graswegu byl úspěšně dokončen společností van Leeuwen Boring Bros ve spolupráci s BAM Infra energie & Water. Bývalá loděnice NDSM na severu Amsterdamu se stala kulturním centrem s neustále rostoucím počtem barů, restaurací a komunit umělců. Pro rozšíření rozvodu pitné vody byla pomocí metody horizontálního řízeného vrtání HDD zatažena nová bariérová trubka SLA® Barrier Pipe pro pitnou vodu o průměru 500 mm a v délce 770 m.

K ochraně pitné vody v bývalých prostorách loděnice byla vybrána nepropustná bariérová trubka SLA®. Tento potrubní systém, který je vybaven ochrannou vrstvou, spolehlivě zabrání
jakémukoliv pronikání znečišťujících látek, a proto byl certifikován společností Kiwa Nederland B.V. pro přepravu pitné vody jako PE potrubní systém s hliníkovou bariérovou vrstvou. Instalace bez poškození povrchu tlakového potrubí instalovanéh bezvýkopově je zajištěna díky speciální ochranné vrstvě potrubí.

Na stavbu bylo dodáno potrubí v 20m délkách, které se spojovalo svařováním na tupo. Jedenáct teleskopických jeřábů a několik mobilních jeřábových systémů pomohlo přepravit potrubí k startovacím jámám přes přístupové cesty a chodníky. V startovací jámě bylo zahájeno vrtání a potrubí SLA® se zatahovalo pod povrchem přístaviště. K potlačení vztlaku způsobeného vzduchem v potrubí a tím snížením odporu, ke kterému došlo při instalaci, bylo potrubí zatěžováno. K dosažení této přidané hmotnosti byla vložena druhá trubka a naplněna vodou. “Po pěti hodinách dorazilo potrubí SLA® do cílové jámy a vrtání bylo dokončeno úspěšně, k maximální spokojenosti všech zúčastněných stran”, komentoval místopředseda John Henzen z van Leeuwen Bros. Společnost BAM Infra Energie & Water zdokumentovala projekt výstavby kamerou. Podívejte se na video na www.egeplast.eu/egeplastube.

V současnosti byly ochranné trubky SLA® Barrier Pipe, které jsou opatřeny bariérovou vrstvou z hliníku, schváleny a získaly certifikát KIWA pro vysoce znečištěné půdy třídy III. Systém ochranných vrstev spolehlivě vylučuje pronikání kontaminantů a má tak; jako potrubní systém PE s hliníkovou bariérovou vrstvou; certifikovát společnosti KIWA Nederland B.V. jako vhodný pro přepravu pitné vody. Zajišťuje bezproblémovou instalaci tlakové trubky pro bezvýkopové instalační metody, jako je horizontální řízené vrtání pomocí speciální ochranné vrstvy.

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.