SLA® Barrier Pipe splňují nejvyšší standardy v kontaminovaných půdách

SLA® Barrier Pipe jsou v tomto okamžiku také certifikovány KIWA pro silně znečištěné půdy třídy III. S bariérovou vrstvou z hliníku splňuje SLA® Barrier Pipe i vysoké nároky normy BRL 17101, která je aktualizována v Nizozemsku a nyní byla aktualizována a editována společností KIWA. SLA® Barrier Pipe jsou v tomto okamžiku jedinými trubkami, které byly s okamžitým účinkem certifikovány pro vysoce znečištěné půdy třídy III. Systém ochranných vrstev spolehlivě vylučuje pronikání kontaminantů a je jako potrubní systém PE s hliníkovou bariérovou vrstvou certifikován společností KIWA Nederland B.V. jako vhodný pro přepravu pitné vody. Zajišťuje také bezchybnou instalaci tlakového potrubí pro metody bezvýkopové instalace.

Norma BRL 17101 stanoví požadavky, které musí splňovat potrubí pro pitnou vodu, které mohou být instalovány v kontaminovaných půdách. Nedávno byly proto standardy BRL 17101 specifikovány požadavky na potrubí, které mají být použity pro nejvyšší třídu znečištění půdy obklopující trubku. Společnost KIWA v Nizozemsku je zodpovědná za zajištění vysoce kvalitní pitné vody a monitorování všech produktů, které jsou s ní v kontaktu.

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.