Certifikát AwSV TÜV udělený pro systém 3L bezpečnostních trubek

Biogas-3L AwSV920
Nové osvědčení udělené společností TÜV Nord potvrzuje, že systém 3L Safety Pipe splňuje všechny požadavky německé federální vyhlášky o zařízeních pro manipulaci s látkami nebezpečnými pro vodu (AwSV) a technickými předpisy TRwS 7931 a TRwS 792 pro aplikace zahrnující látky které představují nebezpečí pro vodu. Systém bezpečnostních potrubí 3L splňuje požadavky německé federální vyhlášky o zařízeních na nakládání s látkami nebezpečnými pro vodu (AwSV) a technických předpisů TRwS 793-1 (bioplynové stanice) a TRwS 792 (hnojivo, hnůj a silážní odpadní voda z rostlin). Systém bezpečnostních potrubí 3L zajišťuje trvalé nebo přerušované sledování a hlášení a zjišťuje škody – a to i při absenci elektrické energie závislé na síti. Tento monitorovaný systém potrubí může být monitorován a řízen přes internet z jakéhokoli místa na světě. Poskytuje 100% monitorování netěsností pro ochranu půdy a vody a umožňuje bezvýkopovou instalaci pomocí black box technologií, jako je řízené horizntální vrtání HDD, Berstlining, Relining a vtlačování do půdy.

AwSV reguluje manipulaci s látkami nebezpečnými pro vodu a stanoví typy potrubních systémů, které lze pro tato média použít. Podle článku 37 stanoví AwSV, že mimo jiné se potrubní systém s detekčním systémem používá pro substance nebezpečných látek znečišťující vodu. AwSV vstoupil v platnost od 1. srpna 2017 a nahradil dosud platné nařízení o ochraně půdy a vodě (VAWS) ze 16 spolkových zemí. Pěstitelé rostlin, například pro bioplynové stanice, stejně jako projektanti v zemědělství, odborné společnosti podle německého zákona o vodních zdrojích a vládní úředníci chtějí být v souladu s novým předpisem.

Chcete-li se dozvědět o našem nejnovějším vývoji, zaregistrujte se na egeplast Newsletter.