Management kvality

Stanovy jakosti a kvality egeplastu

Koncept kvality firmy Egeplast je velice jednoduchý a účinný: Nikdy se nesrovnávat s druhým v pořadí. Z tohoto důvodu podléhají naši dodavatelé auditu, kontrolujeme vstupní granulát a každá trubka je během výrobního podrobena ultrazvukové kontrole.

Trubní systémy od egeplastu jsou určené pro další generace. Splňují  více než 100 letou životnost – jsou spolehlivé, mají dlouhou životnost a jsou šetrné k životnímu prostředí. Dlouhá životnost pro nás znamená myslet a obchodovat v dlouhých cyklech. Proto je pro nás důležité, s jakým energetickým nasazením jsou naše výrobky vyráběny. V každé oblasti našeho podniku klademe velký důraz na šetrné zacházení se zdroji a pernamentně snižujeme spotřebu energie v našem podniku. Egeplast má v celém podniku zavedený management energie dle DIN EN ISO 50001.

Management kvality Kvalitativní kontrola