Nařízení REACH

Evropské nařízení o chemikáliích

 

Od 1. června roku 2007 je pod právním řízením zákon o chemikáliích v EU takzvaným nařízením REACH (Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals /nařízení (EG) č. 1907/2006 ). To stanovuje pravidla pro obecný management chemikálií. Nařízení REACH vyžaduje vlastní zodpovědnost firem, neboť se týká jak výrobců, tak dovozců. Tímto přebírají úkol dříve vykonávaný národními úřady, a tím je doklad o bezpečnosti chemikálií.

Egeplast na sebe v řetezci dovozu bere status pozdějšího uživatele a tím pádem není povinen se registrovat. Dovozci pro egeplast si předsevzali předregistraci surovin, aby tak byla zajištěna konformita s nařízením REACH pro veškeré trubky egeplast a součásti jejich systémů.

Výrobky firmy egeplast neobsahují žádné látky v koncentraci  > 0,1%, které jsou zveřejněny jako “látky s obzvláště nebezpečnými vlastnostmi” v seznamu SVHC organizace European Chemicals Agency (ECHA).

Celý seznam kandidátů nařízení REACH naleznete na

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table