Důraz na kvalitu, životní prostředí, energie

Již po desetiletí stanovujeme měřítka ve výrobě plastových trubních systémů. Trvalá udržitelnost pro nás znamená mimo jiné jednat v souladu s potřebami budoucích generací. Cítíme se zodpovědní vůči svým zákazníkům, zaměstnancům a společnosti. Nuestále se snažíme zvyšovat spokojenost našich zákazníků a důvěru v naše výrobky a služby. S našimi partnery a zaměstnanci udržujeme dlouhodobé vztahy založené na důvěře a respektu.

Naším cílem je stále zvyšovat kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí našich výrobků a služeb. Šetření energie a zdrojů je pro nás stějně důležité jako spokojenost našich zaměstnanců, jejich bezpečnost na pracovisšti a zdraví.

Tým egeplastu mající na starosti zajištění kvality tak nezajišťuje pouze dlouhodobou kvalitu výrobků, procesů a surovin, nýbrž zajišťuje i dodržení pravidel k šetření životního prostředí a zrdojů energie.

egeplast vyrábí

•  vysoce kvalitní produkty
•  šetří energie
•  šetří životní prostředí
dodržuje zákony a předpisy
dodržuje etické standardy

K tomu také egeplast stále zajišťuje pravidelné interní a externí audity a je certifikován dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.

Současná schválení lze nalézt zde.

Management kvality​

 

Compliance Statement

Management kvality

Management pro životní prostředí

Energetický management