Životnost 100 let

Vysoké nároky na potrubní sítě rozvodních, odpadních a telekomunikačních vedení jsou splněny při použití trubek z polyethylenu. Hlavní výhodou je kompaktní homogenní spojení trubek za pomoci svářování. Nízká hmotnost a vysoká flexibilita umožňují bezproblémovou pokládku šetrnou k životnímu prostředí. Během celkové doby provozu nejsou problémy s korozí, usazeninami nebo tvořením inkrustací na povrchu. Materiál vykazuje výborné mechanické vlastnosti, takže odborné provedení pokládky zajišťuje absenci poškození polyethylenových trubek. V neposlední řadě dělá odolnost proti téměř všem ředidlům, kyselinám, roztokům, vodě a alkoholu z polyethylenu ideální materiál pro výrobu trubek.

Normovaná životnost
Typy polyethylenu používané předními výrobci pro výrobu potrubí splňují v současnosti požadavky dle DIN 8074/75 pro vědecky a normativně jistou životnost na minimálně 100 let. Jak je to možné, když je polyethylen materiálem, který se vyrábí teprve posledních 50 let? S pomocí krátkodobých testů při teplotě 80° C za použití rovnice dle Arrheniuse se dá vyvodit životnost PE trubek. K životnosti polyethylenových trubních systémů vyšel odborný příspěvek v časopise 3R international od Dr. Joachima Hessela.

Vývoj nových katalyzátorů
Polyetylénové materiály rpo výrobu potrubí jsou klasifikovány podle jejich chování během periodického tlakového testu. První třídy byly klasifikovány jako PE 63. Trvanlivost trubek z nich vyrobených je po 50 letech nejméně 6,3 MPa při 20 ° C (voda). Vývoj nových katalyzátorů vedl k vytvoření polymerních směsí z molekul polyethylenu s dlouhým a krátkým řetězcem, které také zvyšovaly houževnatost a tuhost. Takové moderní bimodální polyethyleny dosahují po 50 letech pevnosti v tečení více než 10,0 MPa při 20 ° C (voda) a jsou tak klasifikovány jako PE 100.

Další dvě inovace ve vývoji
Větší pevnost materiálu PE 100 umožňuje dvě inovace ve vývoji v porovnání s materiálem PE 80 – zvýšení provozního tlaku při stejné tloušťce stěny nebo pokud provozní tlak zůstává stejný, snížení tloušťky stěny. K tomu je možné i alternativně zvýšit faktor bezpečnosti.

PE 100-RC
Další vývoj osvědčených materiálů PE 100 v souvislosti s odolností proti trhlinám způsobených napětím umožňuje vyhovět zvláštním požadavkům alternativních metod pokládky. Tyto výjimečné materiály se vyznačují odolností v testu FNCT (Full Notch Creep Test) nebo testu bodovým namáháním při 80°C následujícími hodnotami: Sigma 4 N/mm2; 2 % Arkopal N-100 po minimálně 8 760 hodin. Pouze PE 100 materiály, které splňují tyto požadavky, mohou být následně označeny jako PE 100-RC. K porovnání: minimální požadavek pro schválení PE 100 u Německého stavebního institutu je 300 hodin za stejných podmínek zkoušky.

PE-RT
PE-RT (Polyethylene of Raised Temperature Resistance) představuje další stupeň vývoje s cílem zaručení možnosti užití polyethylenu i při zvýšených provozních teplotách. Oproti zesíťovaným typům polyethylenu (PEX) toho bylo dosaženo modifikací strukturálního složení PE makromolekul, aniž by byly poznamenány výhodné vlastnosti jako např. odolnost proti napěťovým trhlinám nebo tvrdost nemodifikovaných polyethylenů.

Další informace: Přehled výhod