Výzkumné projekty

Jedním z našich hlavních motivů pro vývoj nových produktů je včasná identifikace problémových oblastí a intenzivní výzkum pro jejich řešení. Naše odborná kompetence je požadována na národní i mezinárodní úrovni v různých vědeckých výzkumných projektech.

Spolkové ministerstvo pro výzkum a vzdělání:
Bezpečná domovní přípojka – „Safe-Pipe“

DVGW Výzkumný projekt:
„Vlivy nekonvenční pokládky potrubí na životnost potrubí z polyethylenu.“

European Community, EC Craft Project:
“The development and validation of non-destructive testing techniques for electro fusion joints in polyethylene pipes” (Vývoj a ověření nedestruktivních zkoušek na spojích polyethylenových potrubí elektrotvarovkou)

 Výzkumný projekt INTERREG/EUREGIO:
“Detekovatelná vedení” – aby bylo sníženo nebezpečí poškození v zemi položených polyethylenových trubek při podzemních pracích, byl proveden výzkumný projekt v rámci proramu Euregio/INTERREG IV A. Výsledky ukazují, že existuje možnost za určitých rámcových podmínek detekovat speciálně vyvinuté PE trubky pomocí technologie pozemních radarů k detekci a dokonce je identifikovat jako plynové, vodní nebo telekomunikační vedení. Další informace naleznete na:  https://www.deutschland-nederland.eu/home/